Til hovedinnhold
Viser 61–70 av 631 treff.
 • Matematikkvansker-teori og tiltak

  28.05.2018 | Veileder

  Veilederen beskriver en modell for utredning og tiltak om matematikkvansker og hvordan arbeidet i hjelpeapparatet kan organiseres. Denne veilederen skal bidra til å videreutvikle utrednings- og tiltakskompetansen ...
 • Mer om tiltak

  28.06.2016 | Artikkel

  Organisatoriske tiltak ‒ positivt for alle Det er likevel ikke slik at barnet må ha alle disse vanskene for at det skal være hensiktsmessig å følge opp med tiltak tilpasset barnets fungering. Det er imidlertid ...
 • Tidlig stammebehandling – hva vet vi?

  13.09.2021

 • Tidlig skriveutvikling av Hilde Hofslundsengen

  16.10.2022

 • Tidlig språkkartlegging, til barnets beste?

  01.02.2019 | Artikkel

  ...praksisfeltet og den faglige utviklingen i  barnespråkfeltet at denne debatten får være så polarisert. Tidlig språkkartlegging er et komplekst fenomen og i praktisk virksomhet vil vurderingene en gjør, måtte ...
 • Barnehagens arbeid med tidlig litterasitet

  13.09.2016 | Bok/hefte

  ...sentrale for å støtte barns tilegnelse av tidlig litterasitet.  Tidlig litterasitet handler om alt barn lærer om språk, fra fødselen til ca. åtteårsalderen. I tidlig litterasitet inngår muntlig språk og det ...
 • Behov for logopedtiltak på hjemsted

  14.06.2021

 • Tiltak og strategier i barnehagen

  21.01.2021

 • Tiltak og oppfølging for skolebarn

  23.10.2017 | Artikkel

  ...betre taleflyt, men også støtte til å møte eventuelle negative kjensler knytt til stamminga. Direkte tiltak Ein logoped arbeider direkte med eleven som stammar. Målet er å skape medvit kring taleflyt og kommunikasjon ...
 • Tiltak og oppfølging av stemmevansker

  15.02.2022 | Kapittel

  ...ulike tiltak på bakgrunn av utredningen og ut fra individuelle behov. Direkte tiltak er øvelser som kan bidra til bedre pust, støtte og en mer avspent og fleksibel strupemuskulatur. Indirekte tiltak innebærer ...