Søk | www.statped.no

Viser 151 - 160 av 986 treff.

 • Tilpasset undervisning i den tidlige leseopplæringen

  21.02.2022

 • Tidlig samspill – barn med nedsatt hørsel

  26.08.2020 | Artikkel

  ...slik at barnet får erfare at det kan påvirke omgivelsene med sine handlinger. For at dette viktige tidlige samspillet skal komme i gang, må det være fokus på felles oppmerksomhet turtaking imitasjon Dette ...
 • Tilpasset undervisning i den tidlige leseopplæringa

  05.01.2021 | Artikkel

  ...forutsetninger. I første og andre klasse må det legges til rette på en slik måte at språkarbeidet i barnehagen videreføres. I den tradisjonelle leseopplæringen har man betraktet leseopplæringen som en særlig ...
 • Matematikk i barnehagen

  01.03.2022

 • Numicon i barnehagen

  04.05.2022 | Konkret materiell

  Å introdusere Numicon i barnehagen m/ veiledning og materiell er et matematikksett satt sammen til bruk i barnehagen. Settet inneholder en rekke forslag til aktiviteter som kan støtte opp under barns matematiske ...
 • Forberedelser til barnehagen

  10.12.2021

 • Inkludering i barnehagen

  15.06.2016 | Artikkel

  ...omgivelsene i barnehagen. Da er det nødvendig med orden, struktur og en plan for aktivitetene. Her finner du noen grunnregler for å inkludere. Mange barn med synsvansker har en god tilvenning til barnehagen. Arealet ...
 • Dysleksi i barnehagen

  10.06.2016 | Seksjon

 • Nytt mandat

  15.02.2021 | Artikkel

  ...og voksne med varige og/eller omfattende behov for særskilt tilrettelegging får gode, tilpassede barnehage- og opplæringstilbud i inkluderende fellesskap. Container - Statped spisses i nytt mandat Små og ...
 • Inkluderende fellesskap i barnehagen krever nytenkning

  26.06.2019 | Artikkel

  Barnehagen skal det være et inkluderende fellesskap for alle barn. Dette krever nytenkning og kunnskapsutvikling både i utdanningssystemet og på forskningsfeltet. Høsten 2019 kommer en viktig stortingsmelding: ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!