Til hovedinnhold
Viser 161–170 av 1003 treff.
 • Å høre til. Om deltaking i fellesskapet i barnehage og skole

  24.03.2023

 • Tilpasset undervisning i den tidlige leseopplæringen

  04.08.2023 | Kapittel

  ...forutsetninger. I første og andre klasse må det legges til rette på en slik måte at språkarbeidet i barnehagen videreføres. I den tradisjonelle leseopplæringen har man betraktet leseopplæringen som en særlig ...
 • Matematikkvansker - forståelse, utredning og tiltak

  10.03.2021 | Bok/hefte

  ...til uttrykk Bredere kompetanse i kartlegging og utredning av matematikkvansker Økt kunnskap om gode tiltak i møte med ulike utfordringer i matematikkfaget. Under gjennomføringen er det lagt særlig vekt på ...
 • Lesetips om tiltak ved lese- og skrivevansker

  04.08.2023 | Kapittel

  ...med lesing – Tidlig innsats og tilpasset leseopplæring, Kjersti Lundetræ, Finn Egil Tønnessen 2. utgave 2021 Gyldendal Når skriftspråket blir utfordrende, Utvikling, kartlegging og tiltak på begynnertrinnene pdf ...
 • Tiltak for utvikling av sosial kompetanse

  18.03.2022 | Kapittel

  ...læres gjennom målrettet arbeid. Det er viktig å huske at sosial kompetanse utvikler seg over tid. Tiltak som iverksettes for å utvikle elevenes sosiale kompetanse, må tilpasses den enkelte elevs forutsetninger ...
 • Oppdage i barnehagen

  04.08.2023 | Kapittel

  Barnehagepersonalet møter mange barn, og har derfor god mulighet til å oppdage barn som av ulike grunner ikke naturlig er nysgjerrige og utforskende. Dette er barn som lett går glipp av viktige matematiske ...
 • Numicon i barnehagen

  04.05.2022 | Konkret materiell

  Å introdusere Numicon i barnehagen m/ veiledning og materiell er et matematikksett satt sammen til bruk i barnehagen. Settet inneholder en rekke forslag til aktiviteter som kan støtte opp under barns matematiske ...
 • Barn med ADHD og språkvansker i barnehagen. Hvordan fremstår de, og hvordan kan de forstås?

  02.01.2019 | Artikkel

  ...ser også på felles kognitive årsaksfaktorer og noen prinsipper for pedagogisk tilrettelegging i barnehagen. Artikkelen er publisert i Norsk Tidsskrift for Logopedi  nr 1/2018 s. 6 -10. Torun Einbu ...
 • Tics i barnehagen

  03.11.2021 | Kapittel

  Bekymringer og spørsmål knyttet til tilstanden kan være til stede hos foreldre og personale allerede i barnehagen, for eksempel knyttet til uvanlige bevegelser som rykninger eller lyder. Ca 20 prosent av barn ...
 • Ti faktorer i barnehagen

  21.09.2022