Søk | www.statped.no

Viser 221 - 230 av 986 treff.

 • D: Barnehagens psykososiale miljø, til barnets beste!

  14.10.2021

 • Inkluderende fellesskap i barnehagen - for alle?

  13.01.2022

 • Alternativ og supplerende kommunikasjon i barnehagen

  29.09.2021 | Prosessmal

 • Identifisere barn med autismespekterforstyrrelser

  19.03.2022 | Kapittel

  Tidlig innsats styrker barnets mulighet til å lære og utvikle seg og kan hindre skjevutvikling av sekundære problemer og tilleggsvansker. For barn som har autisme er det viktig at laget rundt barnet oppdager ...
 • Instagram

  21.09.2022 | Artikkel

  ...publiserer på Instagram. Klikk på Instagrampostene for å lese mer Selvstendighet og mestring i barnehagen SPOT -Statpeds konferanse om teknologi og spesialpedagogikk Dyselksidagen Fagdag:10 år etter ASK-paragrafen ...
 • The Second Language Learners Plus Intervention (SL+)

  03.04.2020 | Artikkel

  ...forskningsråd.  Forskningsprosjektet tar sikte på å utvikle og undersøke virkningen av et digitalt språktiltak for minoritetsspråklige barnehagebarn med svake norskferdigheter. I prosjektet har Statped et særlig ...
 • Vi sprenger grenser

  22.01.2019 | Bok/hefte

  Satsningen har bakgrunn i Stortingsmelding nr. 18 (2010-2011) Læring og fellesskap, der det lanseres økt innsats for å forbedre utbyttet av skolen for disse elevgruppene. Meldingen uttrykker bekymring for at elevene ...
 • Lovverk

  06.04.2021 | Kapittel

  I overgangen mellom barnehage og skole har barn med nedsett høyrsel rettar som det er nødvendig for foreldre og resten av laget rundt barnet å vere kjende med. Ikkje alle lovar, reglar og rettar er aktuelle ...
 • CI - og hva så?

  04.03.2016 | Bok/hefte

  ...tverrfaglige utvalget som står bak rapporten har foreslått en rekke tiltak for barn med cochleaimplantat (CI). Utvalgets forslag Tidlig innsats En nasjonal standard for screening av hørsel. Nasjonale retningslinjer ...
 • Flerspråklighet og inkludering

  20.02.2020 | Artikkel

  ...læringsfellesskapet i barnehage og skole.  Inkludering er et mål i rammeplanen I Norge er sosial tilhørighet og fellesskap et sentralt mål både i barnehage og i skole. Rammeplanen for barnehagen vektlegger et ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!