Søk | www.statped.no

Viser 251 - 260 av 986 treff.

 • 5. Gjennomføring av SWOT i barnehagen / på skolen

  26.01.2022

 • Refleksjonsverktøy for inkluderende praksis i barnehager og skoler

  16.08.2022

 • Hørselstap og lesing

  09.06.2016 | Artikkel

  Å lære å lese er en stor utfordring for hørselshemmede elever. Tidlig språkutvikling gir god grunnlag for leseferdigheter.  Å lære å lese kan være en stor utfordring for elever med nedsatt hørsel. Vanligvis ...
 • Laget rundt barnet

  21.08.2020 | Bok/hefte

  ...mellom foreldre, barnehage og skole, PPT, helsetjenesten i kommunene og eksterne aktører. Boka gir et innblikk i hverdagen til tre barn, hvilke samarbeidsprosesser som ligger bak innsatsen for å finne ut ...
 • 12:35 Riktige tiltak til rett tid for synsvansker kan bidra til å skape gode læringsbetingelser i skolen

  26.08.2022

 • Hva er multifunksjonshemming?

  15.06.2022 | Kapittel

  ...tilstedeværelse og med fysisk nærhet søker å gå inn i felles meningsskapende handlinger. Tilbud I barnehager og skoler er det nødvendig å utvikle tilbud som i høy grad er skreddersydd til den enkeltes forutsetninger ...
 • Forord

  02.12.2016 | Kapittel

  ...del av fellesskapet i barnehage, skole, utdanning, arbeid og fritid øker muligheten for at flere kan bidra aktivt i samfunnslivet. I dette målbildet beskriver vi seks innsatsområder hvor inkluderingsperspektivet ...
 • Utredning som tjeneste i Statped

  19.06.2016 | Artikkel

  ...opplæring, deltakelse og læringsmiljø. Målet med utredningen er å legge et grunnlag for pedagogiske tiltak og tilrettelegging for å sikre at bruker får en tilfredsstillende utvikling og læringsutbytte. Statped ...
 • Kartlegging av bimodal tospråklig utvikling

  02.04.2018 | Artikkel

  ...begynner lenge før et barn oppfatter lyd gjennom sin CI eller begynner i en barnehage. Språksenteret i hjernen trenger tidlig stimulering for å utvikle seg til å bli flink til å behandle språklig input ...
 • Planlegging og samarbeid

  06.04.2021 | Kapittel

  Rammeplan Start tidleg Det er ein rekke faktorar som kan påverke om eit barn får eit tilfredsstillande opplæringstilbod. Ulike tiltak må planleggast og vurderast i god tid før skolestart. Nokre tiltak kan det ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!