Søk | www.statped.no

Viser 271 - 280 av 986 treff.

 • Barn med ADHD og språkvansker i barnehagen. Hvordan fremstår de, og hvordan kan de forstås?

  02.01.2019 | Artikkel

  ...ser også på felles kognitive årsaksfaktorer og noen prinsipper for pedagogisk tilrettelegging i barnehagen. Artikkelen er publisert i Norsk Tidsskrift for Logopedi  nr 1/2018 s. 6 -10. Torun Einbu ...
 • Utrede antatte eller påviste synsvansker

  17.06.2016 | Tjeneste

  ...og pedagogiske tiltak. Målgruppe Barn, unge og voksne med antatte eller påviste synsvansker. Mål Utredningen danner grunnlag for synspedagogisk rådgivning og pedagogiske tiltak. Tiltak blir utformet i ...
 • Tolkning

  28.08.2014

  Kartleggingen har til hensikt å fange opp barn som strever, for å komme raskt i gang med pedagogiske tiltak som kan hjelpe barnet. Det er ikke en utredning og heller ikke et diagnostisk verktøy.   Verktøyet ...
 • Stemmevansker hos barn

  15.02.2022 | Kapittel

  ...overbelastning av stemmen. Heshet rammer ofte utadvendte og aktive barn som prater mye. Barn som er svært for tidlig født og barn som har vært intubert, har større risiko for å utvikle langvarige stemmevansker fordi ...
 • Synstap og overganger i skolen

  15.06.2016 | Artikkel

  ...enda tidligere. Overganger er viktige milepæler for alle. For barn og unge med synshemming, er overganger ekstra kritiske, noe som gjør dem mer sårbare. Det er nødvendig å planlegge overgangen tidlig for ...
 • Samtaleguide om barnets morsmål

  29.03.2017 | Bok/hefte

  Verktøy for barnehager til bruk i foreldresamtaler for å få kunnskap om flerspråklige barns språkutvikling.   Å uttrykke seg på flere språk kan være vanskelig for minoritetsspråklige barn. En samtale mellom ...
 • Interaksjoner mellom de yngste barna med cochleaimplantat og andre barn i barnehagen

  04.03.2016 | Artikkel

  ...samhandling mellom barn i barnehagen. I artikkelen stilles følgende forskningsspørsmål: Hvordan deltar små barn med cochleaimplantat i interaksjoner med andre barn i barnehagen og hvordan skaper cochleaimplantat ...
 • Lek

  13.06.2022 | Kapittel

  ...pedagogisk sammenheng kan vi se på lek både som et mål og en metode. Lekens egenverdi for barnet gjør at barnehagen og skolen må være opptatt av å skape muligheter for lek. Lekens potensial for læring gjør at den ...
 • Sameksisterende vansker og ESSENCE

  15.06.2022 | Kapittel

  ...hovedsakelig knyttet til nevroutvikling (hjernens utvikling) hos barnet. Begrepet sier noe om at barn som i tidlig førskolealder har vansker innenfor ett område, somregel har vansker innenfor flere områder. Bekymringen ...
 • RI-5 (Risiko Indeks 5)

  04.03.2016 | Kartleggingsmateriell

  Kartleggingsverktøy til å finne risiko for dysleksi i tidlig alder. Loga RI-5 birra davvisámegillii. Lågå RI-5 birra julevsábmáj. Ri-5 (Risiko Indeks 5) er et kartleggingsverktøy som brukes som en del ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!