Søk | www.statped.no

Viser 291 - 300 av 986 treff.

 • Hvem fyller ut kartleggingsskjema?

  21.08.2017 | Kapittel

  ...og stimuli på ulike arenaer. Man opplever andre ting i hjemmet og på familiearenaer enn i skole/barnehage, i avlastningsbolig, på fritidsaktiviteter, med støttekontakt, fysioterapeut eller andre. Det kan ...
 • Hva er Digital didaktikk og inkludering?

  16.09.2021 | Kapittel

  DDI tilbys i to løp, ett for barnehage og ett for skole. Modulene i skoleløpet er utviklet for lærere, pedagoger, spesialpedagoger, PP-rådgivere og ledere. I barnehageløpet er kompetansepakken laget for ...
 • Synshemning og sosial kompetanse

  15.06.2016 | Artikkel

  ...avgjørende for at synshemmede skal bli selvstendige og lære sosiale normer. I samarbeid med hjemmet, bør barnehage og skole ha spesiell oppmerksomhet på slike ferdigheter. Tilrettelegge for å inkludere Lærere og ...
 • Kartlegging

  15.06.2022 | Kapittel

  Barn og elever med ADHD i barnehage eller skolen trenger tilrettelegging. For å kunne tilrettelegge på en god måte er det viktig å kartlegge. “Har du møtt en elev med ADHD, har du møtt en. Ingen er like” ...
 • Innledning

  20.06.2016 | Kapittel

  Hvilke tiltak kan være nødvendige for å skape et godt lyttemiljø i dagens skoler og barnehager? Elever med nedsatt hørsel er spesielt sårbare overfor dårlige lydforhold. I tillegg kan barn med andre funksjonshemninger ...
 • Hvordan søker jeg om tjenesten?

  16.09.2021 | Kapittel

  ...skoler eller barnehager dersom ikke hele kommunen ønsker et felles kompetanseløft.  Søk om DDI som systembasert tjeneste. DDI gjennom Kompetanseløftet Hele kommuner kan søke DDI som tiltak gjennom Kompetanseløftet ...
 • Veiledning i arbeidslaget

  13.01.2021 | Veileder

  ...knyttet til tidlig innsats for små barn med store motoriske utfordringer og behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Denne veilederen løfter fram og belyser utfordringer, og tiltak med og empirisk ...
 • Lokal kompetanseutvikling - matematikkvansker

  01.06.2021 | Artikkel

  ...til kompetanseutvikling på fagområdet matematikkvansker. Tjenestene kan rettes mot PPT, skoler og barnehager og gjerne i samarbeid. Vi har også god erfaring med kompetanseutvikling i nettverk bestående av ...
 • Om strakstilbud fra Statped

  19.06.2016 | Artikkel

  Statped har mottatt henvendelsen. Tilbudet har et pedagogisk perspektiv med vekt på muligheter for tiltak og tilrettelegging. Det kreves ikke søknad fra pedagogisk-psykologisk tjeneste. Både brukere og samarbeidsparter ...
 • Hva er ADHD?

  15.06.2022 | Kapittel

  ...forekommer både hos barn, unge og voksne. For de fleste er det nødvendig med tilrettelegging i barnehage og skole for å sikre en god utvikling.   Symptomer  Symptomene på ADHD er økt uro, impulsivitet ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!