Søk | www.statped.no

Viser 301 - 310 av 986 treff.

 • Om strakstilbud fra Statped

  19.06.2016 | Artikkel

  Statped har mottatt henvendelsen. Tilbudet har et pedagogisk perspektiv med vekt på muligheter for tiltak og tilrettelegging. Det kreves ikke søknad fra pedagogisk-psykologisk tjeneste. Både brukere og samarbeidsparter ...
 • Voksenrollen

  09.09.2022 | Kapittel

  ...som da skjer. Kanskje er det viktig at barnet prøver å gå ut i snøen uten støvler, hvis det er en kamp for å få støvlene på. Et seende barn kan springe ut, men et barn med blindhet har ofte voksne så tett ...
 • TRAS - observasjon av språk i daglig samspill

  04.03.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...å formidle betydningen av tidlig intervensjon, øke kunnskapen om barns språkutvikling, samt bidra til at barn som strever med sin språktilegnelse får adekvat hjelp på et tidlig stadium i utviklingen. Materiellet ...
 • Mine tegn: Babyboka

  11.11.2015 | Bok/hefte

  ...en risiko for forsinket språkutvikling. Materiellet er ment å være en hjelp for å komme i gang så tidlig som mulig med å bruke tegn som et hjelpemiddel. Men boka og filmen vil også kunne være et nyttig ...
 • Utredning etter ervervet hjerneskade

  10.03.2022 | Tjeneste

  ...kommunen utreder en ervervet hjerneskade. Statped bistår med å tolke resultatene og foreslå opplæringstiltak.  En utredning i Statped går ut på å kartlegge brukerens individuelle forutsetninger og betingelser ...
 • Strakstilbud ved ervervet hjerneskade

  19.06.2016 | Tjeneste

  ...trivsel i en tidlig fase. Målgruppe Bruker, foreldre og lokale samarbeidspartnere. Mål Samtalene tar utgangspunkt i brukerens situasjon og behov knyttet til spesialpedagogisk hjelp, barnehagehverdag eller opplæringsarena ...
 • Lett tilgjengelig ASK-opplæring

  06.12.2019 | Artikkel

  – Å lære ASK via Statpeds e-læring og opplæringspakker om ASK er et godt tiltak. Dette kan vi bruke i veiledning og undervisning, i drøfting og diskusjon, sier Jon Eirik Næsheim, PPT-rådgiver i PP-tjenesten ...
 • Faglig innlegg om ervervet hjerneskade

  16.03.2022 | Tjeneste

  ...ervervet hjerneskade. Målgruppe PPT, pedagogisk personale, UH-sektoren, helsesektoren og ansatte i barnehage og skole. Mål Målet er kompetanseheving og kompetansespredning. Deltakerne skal få nødvendig kunnskap ...
 • Følgje barnet sine initiativ

  07.12.2021 | Kapittel

  ...kunne gjere det, må du vere spesielt merksam på barnet og kva det gjer. Med små barn og barn på eit tidleg utviklingstrinn er det å gjere det same som dei, altså imitere dei, ein tydeleg måte for oss vaksne ...
 • Rådgivning og veiledning ved synssvekkelse eller blindhet

  18.06.2016 | Tjeneste

  ...fylkeskommuner som et supplement til innsatsen fra pedagogisk-psykologisk tjeneste. Målgruppe Målgruppen er pedagogisk-psykologisk tjeneste, barnehage, skole og voksenopplæring ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!