Søk | www.statped.no

Viser 321 - 330 av 986 treff.

 • Risikogruppen (15‒34)

  28.08.2014

  Når et barn oppnår 15 poeng eller mer (92. persentil), innebærer det at du som er barnehagelærer, rapporterer om at barnet er blant de ca. 8 % av barna med mest vansker. Poengskåren 15‒34 poeng kalles ...
 • Oppdage og utrede synsvansker

  09.06.2016 | Seksjon

  ...for nedsatt syn blant barn i Norge er medfødte. Jo tidligere synsvansken blir oppdaget, jo raskere kan vi sette inn medisinske og pedagogiske tiltak.
 • Planarbeid for oppfølging av alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

  01.02.2022 | Bok/hefte

  ...personen som bruker ASK råd om hvordan dere kan planlegge og jobbe systematisk med oppfølging av ASK tiltak og egen kompetanseutvikling. Gjennom lett tilgjengelig teori, eksempler og utsagn fra ulike fagpersoner ...
 • Kartlegge synsfunksjon

  10.06.2016 | Artikkel

  ...om pedagogiske tiltak og om tilrettelegging i hjem, barnehage og skole. Synsfunksjonen blir gjerne kartlagt på barnets hjemstedet. Da reiser fagpersoner fra Statped på besøk til barnehage, skole eller hjem ...
 • Rådgivning og veiledning om ervervet hjerneskade

  16.03.2022 | Tjeneste

  ...utviklingshemmede tiltak. Tjenestene tar utgangspunkt i samspillet etter ervervet hjerneskade, pedagogikk og læringsmiljø. Målgruppe Rådgivere i PP-tjenesten, pedagogisk personale i barnehage, skole og voksenopplæring ...
 • Mål 2

  02.12.2016 | Kapittel

  Barnehage- og skoleeiere har ansatte som får kunnskap og kompetanse som fremmer utvikling og inkludering knyttet til det spesialpedagogiske området.
 • Om kartlegging og tolkning

  28.08.2014

  Kartleggingsverktøyet i denne ressursen er ikke en «screening» som gjennomføres på alle barn i barnehagen. Det er et kartleggingsverktøy du kan benytte overfor barn du har en uttalt bekymring for. Det ...
 • Læring

  10.02.2020 | Kapittel

  ...når en elev får usynlige vansker (kognitive vansker). Eleven må kanskje lære på en annen måte enn tidligere. Kanskje må han bruke sansene på en annen måte enn før. Eleven kan trenge forklaringer og forenklinger ...
 • Selvstendighet og skolestart

  13.09.2022 | Kapittel

  ...barn. I Rammeplan (2017) står det at barnehagen i samarbeid med foreldre og skolen skal legge til rette for at barna kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning ...
 • Kan blinde barn lære å leke med seende jevnaldrende

  19.02.2019 | Kapittel

  ...barn leker og får erfaringer med lek sammen med jevnaldrende i trygge rammer.  I samarbeid med barnehagen har vi erfart at lekemetoden gir et godt grunnlag for å lykkes med inkludering. Det viser seg at ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!