Søk | www.statped.no

Viser 331 - 340 av 986 treff.

 • Ensidig hørselstap

  31.08.2016 | Artikkel

  ...omgivelser Viktig med bevisstgjøring Tidligere la man liten vekt på tilrettelegging ved ensidige hørselstap. Så lenge hørselen var god på ett øre, så man ingen grunn til tiltak. Holdningen til dette har endret ...
 • Psykososial utvikling hos førskolebarn med høreapparater

  02.06.2017 | Prosjekt

  ...moderate hørselstap.  Barn med hørselstap er i risiko for forsinket utvikling på flere områder. Formål Tidlig diagnostisering og oppfølging har bidratt til bedre utviklingsbetingelser, men vi vet ikke like mye ...
 • Interessekartlegging

  18.03.2022 | Kapittel

  ...interesser på alle områder i livet, for å øke motivasjon for læring og utvikling. Dette gjelder fra tidlig alder, og er spesielt viktig for mennesker med autismespekterforstyrrelser, da de ofte har et stort ...
 • Teamarbeid, tverrfaglighet og foreldresamarbeid

  15.06.2022 | Kapittel

  ...i større eller mindre grad. Her er eksempler på hjelpeinstanser:  Avlastningshjem Barneavdeling Barnehage/skole Barnevernstjeneste Fastlege Fysioterapeut Helsesøster Hjelpemiddelsentral Interesseorganisasjoner ...
 • Hva er utviklingshemming?

  24.06.2022 | Artikkel

  ...tillegg får noen en uspesifisert utviklingshemmingsdiagnose. Det kan gjelde om utredningen skjer i tidlig alder, eller det er usikkerhet om evnenivået. Voksne mennesker med lett utviklingshemming forventes ...
 • Psykososial utvikling hos førskolebarn med høreapparater

  06.06.2017 | Artikkel

  ...av Nina Jakhelln Laugen. Barn med hørselstap er i risiko for forsinket utvikling på flere områder. Tidlig diagnostisering og oppfølging har bidratt til bedre utviklingsbetingelser, men vi vet ikke like mye ...
 • Kartlegging av interesser hos multifunksjonshemmede

  21.08.2017 | Kartleggingsmateriell

  Veilederen begrunner hvorfor det er viktig å kartlegge interesser med tanke på mål og innhold i barnehage- og/eller skoletilbud. Kartleggingsmateriellet kan bidra til at mange barn, unge og voksne med ...
 • Kurstilbud for foreldre og lærere

  23.06.2016 | Artikkel

  ...aktuelle for eller som har fått cochleaimplantat). Les mer om tjenesten  Kurs for personale i skole og barnehage  Kurs for personale som har ansvar for eller gir opplæring til barn og unge med nedsatt hørsel.
 • Oppdage hørselstap

  19.10.2016 | Artikkel

  Det er viktig å avdekke hørselstap så tidlig som mulig, slik at tiltak kan bli igangsatt. Dette gjøres på sykehus for nyfødte og følges opp av helsestasjoner i ettertid. I dag tilbys rutinemessig hørselsscreening ...
 • Strakstilbud ved nyoppdaget alvorlig synssvekkelse eller blindhet

  19.06.2016 | Tjeneste

  ...etter at Statped har fått en henvendelse. Mål Strakstilbudet er en del av Statpeds arbeid med tidlig innsats overfor barn, unge og voksne. Målet er å gi et raskt tilbud samtidig som Statped etablerer kontakt ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!