Søk | www.statped.no

Viser 361 - 370 av 986 treff.

 • Barn og unge som er behandlet for hjernesvulst ‒ kunnskap og erfaringer

  15.06.2016 | Artikkel

  ...å sette i gang behandling da, eller om det kan vente til barnet blir friskere. Fordi skoler og barnehager vil være barnets viktigste rehabiliteringsarena bør fysioterapeuter bidra i et samarbeid rundt ...
 • Statpedundersøkelsen 2020

  19.02.2021 | Artikkel

  ...viser resultatene at Statpeds brukere (brukernes foresatte og brukerne selv) og samarbeidspartnere (barnehager, skoler og PPT-kontorene) stort sett er fornøyd med tjenestene de mottar fra Statped. Blant samarbeidspartnerne ...
 • Barn med nedsatt hørsel

  17.06.2019 | Bok/hefte

  ...nedsatt hørsel er del av et inkluderende fellesskap, i familien, i barnehagen og i skolen? Dette er stadig aktuelle spørsmål i norsk barnehage og skole.  Med utgangspunkt i nyere forskning gir boka både et ...
 • Skriftspråk og stimulering når barn ikke kan se (mp3)

  01.07.2019 | Podkast

  ...tegnspråktolket Skriftspråkstimulering og barn med blindhet Anne er spesialpedagog og jobber i barnehagen til Ada (5). Ada har en synsnedsettelse som gjør at hun ikke kan lese skrift med øynene. Derfor ...
 • Dagsplan og tidsstøtte

  04.05.2020 | Video

  ...tidsstøtte for å tilrettelegge for struktur og forutsigbarhet for pedagoger og foreldre med barn i barnehage og skole. Temaet for webinaret handler om en spesialpedagogisk bruk av dagsplan og tidsstøtte, samtidig ...
 • Rettigheter for barn med hørselsnedsettelse

  23.06.2016 | Artikkel

  ...til spesialpedagogisk hjelp Barn har rett til spesialpedagogisk hjelp selv om de ikke går i barnehage. Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter, og den ...
 • Usher Syndrom

  11.01.2022 | Kapittel

  ...er den vanligste enkeltårsaken til kombinert sansetap og døvblindhet. Usher syndrom kan oppdages tidlig ved genetisk utredning. Noen oppdages senere ved at man ser symptomer på synshemmingen etter hvert ...
 • Nevropedagogisk arbeid med elever behandlet for hjernesvulst

  30.03.2016 | Artikkel

  Artikkel om tidlige tiltak når en lærer skal møte en elev som kommer tilbake til skolen etter behandling for hjernesvulst.  Temaer i artikkelen er: Elevens situasjon etter sykehusfasen - tilbake til skolen ...
 • Forelesninger i alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

  22.06.2016 | Tjeneste

  ...universiteter. Statped kan forelese knyttet til ASK rettet mot ulike studentgrupper: Lærerutdanning Barnehagelærerutdanning Spesialpedagogikkutdanning Logopedutdanning Vernepleierutdanning ASK-utdanning Hvordan man ...
 • Lære for livet

  08.01.2016 | Bok/hefte

  ...finnes en rekke autentiske, pedagogiske fortellinger. Noen fortellinger beskriver hvordan tidlig og målrettet innsats gir langsiktige og positive resultater. Andre fortellinger handler om lite gjennomtenkte ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!