Til hovedinnhold
Viser 371–380 av 981 treff.
 • Hjernesynshemming

  15.06.2022 | Kapittel

  ...hjernsynsvansker, kalt cerebral synshemming (CVI). For barn med CVI er det avgjørende med tidlig innsats og gode tiltak for å sikre en god utvikling. Personer med multifunksjonshemming har ofte synsvansker ...
 • Ventilasjonsanlegg

  20.06.2016 | Kapittel

  ...ikke alltid mulig å høre den lavfrekvente støyen, men kroppen merker den likevel. Mange skoler og barnehager har ventilasjonsanlegg hvor enten aggregatet er feil montert direkte til vegg, uten dempning direkte ...
 • Kartlegg hva som må på plass

  22.06.2022 | Artikkel

  – Det viktigste er at laget rundt eleven begynner tidlig med å identifisere hvilke arbeidsoppgaver overgangen medfører. Det er ingen fasit, men kartlegging er en forutsetning for å lykkes, mener rådgiver ...
 • Synstap før skolealder

  26.05.2023 | Artikkel

  ...begynner i barnehagen rundt ett-årsalder. Det gjelder også for sterkt synshemmede barn. Personalet har en viktig rolle i å skape gode og trygge rammer. Les mer om oppstart og overgangen til barnehage. Nærhet ...
 • Nyoppdaget hørselstap

  20.09.2023 | Kapittel

  ...barn, først og fremst barn i alderen 0–3 år. Strakstilbudet er en del av Statpeds arbeid med tidlig innsats. Målet er å sikre at foreldre raskt får kontakt med fagpersoner som kan støtte opp om familiens ...
 • Fra fødsel til småbarn

  27.01.2016 | DVD

  ...omkring 180 ekstremt premature barn i Norge (før 28. uke). Det brukes store ressurser på medisinsk innsats ved fødsel. Men hva når sykehusoppholdet er over? Hva når familiene kommer hjem og skal klare seg ...
 • Vise vei

  17.02.2022 | Kapittel

  ...barnet. Men de understreket også at de måtte være til stede. Johannes hadde sett og prøvd tolking i barnehagen, sammen med pedagog som også er døv. Det kan være en trygghet for alle parter om tegnspråklige ...
 • Praktisk informasjon

  07.09.2022 | Artikkel

  ...samiske skoler og barnehager. Målgruppen for fagdagene er først og fremst pedagoger ved skoler og barnehager med samiske elever og barn, men naturligvis passer fagdagene også for barnehage- og skoleeiere, ...
 • Slik jobber Statped med løpsk tale

  03.06.2020 | Artikkel

  ...være innsøkende instans. Fagområdet taleflytvansker tilbyr utredning av løpsk tale, og gir råd om tiltak. Utredningen baseres på behovet som er formidlet i søknaden. Vi kartlegger systematisk og har en ...
 • Dagsplan og tidsstøtte

  04.05.2020 | Video

  ...tidsstøtte for å tilrettelegge for struktur og forutsigbarhet for pedagoger og foreldre med barn i barnehage og skole. Temaet for webinaret handler om en spesialpedagogisk bruk av dagsplan og tidsstøtte, samtidig ...