Søk | www.statped.no

Viser 421 - 430 av 986 treff.

 • Flere språk – flere muligheter

  27.01.2016 | Bok/hefte

  ...pedagogisk og spesialpedagogisk tilrettelegging ved flerspråklighet, språkvansker og utviklingshemming i barnehage og skole.   Tekst hentet fra Cappelen Damm: Boka er bygget opp rundt en arbeidsmodell som hjelper ...
 • Didaktiske overveielser

  25.01.2018 | Kapittel

  ...forstått bidrar til mestringsfølelse hos eleven. Dette kan ha positive ringvirkninger på utholdenhet og innsats.
 • Brukerundersøkelsen 2016

  09.03.2017 | Publikasjon

  ...undersøkelsen rettet til Statpeds individuelle brukere, og samarbeidspartnere: alle landets PP-tjenester barnehager og skoler som har barn eller ungdommer som mottar tjenester fra Statped Vi mottok svar fra 1043 ...
 • Grunnskolen

  28.05.2020 | Kapittel

  ...aktiviteter Noen elever trenger derimot mer av de språkstimulerende aktivitetene de kjenner fra barnehagen. I begynneropplæringen er det derfor nødvendig å sette av tid til dette parallelt med lese- og ...
 • Hva er primær progressiv afasi (PPA) – og hva har det å si for oss logopeder?

  07.04.2022 | Artikkel

  ...kommunikasjonsfunksjonen for personer med PPA, men ulike varianter av PPA krever ulike tiltak. Riktig diagnose tidlig er derfor viktig. Slike vansker krever omfattende kartlegging av språklig og kognitiv ...
 • Innledning

  10.11.2021 | Kapittel

  ...seg til tolk.  Under hvert tema viser vi til eksempler med film der barn samhandler via tolk i barnehagen, på en helsestasjon og en turntrening. I filmene vil du også møte fagpersoner, foreldre og barn ...
 • Småbarn med utviklingsvansker utsettes for gjentatte krenkelser og erting

  02.02.2022 | Prosjekt

  ...opplever mer mobbing sammenlignet med barn som har andre vansker. Konklusjon: Barnehagebarn og barn i tidlig skolealder som har utviklingsvansker, lærevansker, emosjonelle- eller atferdsvansker utsettes hyppigere ...
 • Stabile sammenhenger mellom atferdsvansker og språkvansker gjennom hele barndommen

  19.10.2016 | Artikkel

  ...artikkelforfatterne. Om dette uttalte Wenche Andersen Helland til forskning.no: – Ved mangelfull innsats for å fremme språklig utvikling hos barn med ADHD risikerer vi at mange faller utenfor. Dette betyr ...
 • Hva læreren til tunghørte elever må gjøre

  02.04.2018 | Artikkel

  ...bygges opp for eksempel høytlesing, tekstet film med mer gir støtte og ros og anerkjenner elevens innsats fordi eleven har nok måtte arbeide mer enn andre for å oppnå sine læringsmål har et tett samarbeid ...
 • Venner for livet

  07.02.2017 | Nettressurs

  ...utvikling på 40, 50 og 60-tallet. Her er også et stort bildemateriale og sitater fra intervju med tidligere elever som har gått på ulike døveskoler. Døveskolens opprinnelse og utvikling Andreas Christian ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!