Til hovedinnhold
Viser 431–440 av 983 treff.
 • Erher.no – ressurs for hørselshemmede

  06.06.2016 | Nettressurs

  ...og er en ressurs for å undervise hørselshemmede barn, unge og voksne. Ressursene er fordelt på barnehage, grunnskole, videregående skole og voksenopplæring.  I grunnopplæringen er ressursene fordelt på ...
 • God skolestart med nedsett høyrsel

  06.11.2023 | Tjeneste

  ...barna sine. Informasjon og innspel til foreldre om kva som er viktig å tenke på i overgangen mellom barnehage og skole. Ressursen er nyttig for alle som møter barn med nedsett høyrsel. Overgang hørsel video ...
 • Laget rundt barnet/ tverrfaglig samarbeid

  21.01.2020 | Artikkel

  ...kan også bidra til at flere gjennomfører videregående opplæring. Instansene innen opplæring er: Barnehage Skole PPT (kommunalt og fylkeskommunalt i videregående skole) Voksenopplæring Statped Instansene ...
 • Hyggelige og flinke fagfolk

  28.10.2022 | Artikkel

  ...opp mot fagavdelingene i Statped i sånne produksjoner. Ofte også i samarbeid med PPT, skole, og barnehage. Pål Haugen – I tillegg har avdelingen et teknisk ansvar for gjennomføring av kurs og konferanser ...
 • Taleapraksi

  16.05.2022 | Artikkel

  ...språklyder hovedutfordringen. Denne teksten tar for seg symptomene på taleapraksi og logopediske tiltak. For en teoretisk gjennomgang av taleapraksi kan du lese denne teksten om taleapraksi skrevet av ...
 • Statpeds nye rolle

  16.02.2021 | Artikkel

  ...og elever med varige, komplekse og omfattende behov når pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), barnehager og skoler trenger vår spisskompetanse, sier Annemarie Bechmann Hansen, Statpeds direktør. Statped ...
 • Venner for livet

  07.02.2017 | Nettressurs

  ...utvikling på 40, 50 og 60-tallet. Her er også et stort bildemateriale og sitater fra intervju med tidligere elever som har gått på ulike døveskoler. Døveskolens opprinnelse og utvikling Andreas Christian ...
 • SMART – undersøkelse og behandling ved alvorlig hjerneskade

  02.03.2016 | Artikkel

  ...stimulering. SMART måler responsfrekvens og -styrke som er av stor betydning ved valg av rehabiliteringstiltak. SMART stiller krav til tverr-faglighet og deltakelse fra pårørende i kartleggingen og kan ...
 • Kartlegging av alternativ og supplerende kommunikasjon

  08.06.2020 | Artikkel

  får riktig oppfølging. En målsetting er også å observere eventuelle endringer i behov slik at tiltakene til enhver tid er tilpasset personen med behov for ASK.    
 • Tourettes syndrom og overganger

  03.11.2021 | Kapittel

  ...unødig stress. Ole 12 år Ulike typer av overganger Det finnes store overganger, som overgangen fra barnehage til skole, fra barneskole til ungdomsskole, deretter til videregående skole, og fra skole til jobb ...