Til hovedinnhold
Viser 451–460 av 983 treff.
 • Erasmus+ 2019 Strategisk partnerskap – Alvorlig skolefravær

  30.11.2022 | Artikkel

  ...skolefravær. Dette prosjektet tar sikte på å forbedre eksisterende systemer og gi anbefalinger til tiltak rettet  mot elever med alvorlig skolefravær. Prosjektets faser Prosjektet vil gå i to hovedfaser ...
 • An Umbrella Review of Aphasia Intervention descriPtion In Research: the AsPIRE project

  07.04.2022 | Artikkel

  Description and Replication; Hoffmann et al. 2014), men informasjon om skreddersøm av tiltakene, modifikasjon og hvor likt tiltakene ble gitt, var i liten grad gjengitt. Studier som evaluerte generelle afasiintervensjoner ...
 • Teknologi og løpsk tale

  21.02.2018 | Artikkel

  ...kan være nyttige for mange. Teknologi kan utgjøre et viktig hjelpemiddel, men må i likhet med andre tiltak, tilpasses den enkelte. Altered Auditory Feedback (AAF) er teknologi hvor personen får høre sin egen ...
 • Kartlegging av afasi

  02.05.2017 | Artikkel

  Kartlegging er en forutsetning for å utarbeide tilpassede og målrettede tiltak for personer med afasi. For å kunne utarbeide tiltak for personer med afasi må man kartlegge språklige og kommunikative ferdigheter ...
 • Samarbeid med tolk

  01.02.2023 | Kapittel

  ...at det er viktig med et godt samarbeid mellom barnehagelærer og tolk, og at de har felles forståelse av hverandres ansvar og rolle. Det er barnehagelærer sin oppgave å passe på at barn som ikke deler språk ...
 • Norsk betegnelse for vansker med språk

  04.08.2023 | Kapittel

  ...språkforstyrrelser (DLD) benyttes som ny betegnelse på vedvarende vansker med språk hos barn og unge (tidligere kalt spesifikke språkvansker, SSV). Frem til nå har norske barn og unges vansker med språk blitt ...
 • Utvikling av talespråk hos døve og sterkt tunghørte

  24.06.2016 | Artikkel

  ...komplisert prosessen er. Nå skjer diagnostisering tidligere enn før, og det hørselstekniske utstyret er bedre. Det gjør at døve barn i dag har tidligere og bedre tilgang til talespråket. Men utbyttet av ...
 • Frilek

  28.08.2014

  ...hva de skal gjøre, og, til en viss grad, hvor de vil leke. At dere som er voksne, skal sette inn tiltak i frilek, kan kanskje virke rart, da dere kan oppfatte tilrettelegging av frilek som det samme som ...
 • Mobilitet

  23.08.2023 | Kapittel

  Selvstendighet betyr ikke nødvendigvis her å skulle forflytte seg helt alene, men med så mye egeninnsats som eleven klarer ut fra sine forutsetninger. For et barn i skolealder kan mobilitetsopplæring ...
 • FNs menneskerettighetsdag, 10. desember

  30.11.2021 | Nettressurs

  ...hovedtema. KORT OM menneskerettighetene Menneskerettighetene Barnets rettigheter (barnekonvensjonen) Kamp for rettigheter Aktuelle ressurser fra ELEVKANALEN Med ressursen får elevene lære om FN, og hvorfor ...