Søk | www.statped.no

Viser 461 - 470 av 986 treff.

 • Barn og elever med ADHD

  15.06.2022 | Artikkel

  Barn og elever med ADHD er avhengige av gode relasjoner og tilrettelegging i barnehagen og skolen.   
 • Interesse og motivasjon

  01.03.2021 | Kapittel

  Det er nærliggende å tro at dersom arbeidsinnsatsen resulterer i en kjørende robotbil, vil det være lettere å motiveres til å holde ut, og gjøre en ekstra innsats. Programmering representerer en alternativ ...
 • Språkløyper

  20.01.2017 | Nettressurs

  ...en nettbasert læringsressurs om språk, lesing og skriving som kan brukes til kompetanseheving i barnehager og skoler.  Språkløyper - Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016-2019 er en satsing ...
 • Eleven

  18.05.2021 | Kapittel

  ...planlegger ulike tiltak, uten at eleven er involvert. Elevens opplevelser, tanker og behov må være kjent for de som skal bistå med løsninger knyttet til skolefraværet. Eleven må forstå tiltakene og få et eierforhold ...
 • Hvem skriver vi for?

  04.05.2015 | Kapittel

  Veilederen er primært skrevet for pedagogisk personale i barnehage og skole som arbeider med barn og unge som har en alvorlig synshemning og så store vansker med å håndtere følelsene sine, at det går ut ...
 • Dysleksi, oppdage vansken

  04.09.2017 | Artikkel

  ...med å lese og skrive. Vi kan se tidlige risikotegn hos førskolebarn, og symptomene endrer seg med alderen. Vi kan oppdage kjennetegn på utvikling av dysleksi både tidlig og seint i et barns liv. Jo før ...
 • FNs menneskerettighetsdag, 10. desember

  30.11.2021 | Nettressurs

  ...hovedtema. KORT OM menneskerettighetene Menneskerettighetene Barnets rettigheter (barnekonvensjonen) Kamp for rettigheter Aktuelle ressurser fra ELEVKANALEN Med ressursen får elevene lære om FN, og hvorfor ...
 • Syn og autisme

  08.06.2016 | Artikkel

  ...synsfunksjon, kognitiv funksjon og grad av autisme, noe som gjør dem svært ulike. Kjennetegn Personale i barnehage og skole må ha kunnskap om vanskene for å kunne gi gode betingelser for utvikling og læring. Noen ...
 • Minoritetsspråk og flerspråklighet

  24.06.2016 | Artikkel

  ...sammenheng deles inn i tre grupper: døve med innvandrerbakgrunn i barnehage og skole andre hørselshemmede med innvandrerbakgrunn i barnehage og skole døve innvandrere som kom til Norge etter grunnskolealder ...
 • Mine tegn: Skolestart

  13.01.2016 | Bok/hefte

  ...leveårene. «Mine tegn i barnehagen» handler om hvordan du kan jobbe med tegn i førskolealder.  «Mine tegn: Skolestart» er en videreføring med temaer knyttet til overgangen fra barnehage til skole.  Denne læringsressursen ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!