Søk | www.statped.no

Viser 471 - 480 av 986 treff.

 • Livskvalitet og etiske overveielser

  13.06.2022 | Kapittel

  ...nedsatt funksjonsevne. For eksempel må de vurdere positive og negative sider av helsebehandling, opplæringstiltak og aktivitetstilbud i hverdagen.  Når vi reflekterer etisk, kan vi ta en begrunnet og informert avgjørelse ...
 • Utvikling av samiske lærings- og kartleggingsressurser

  10.02.2016

  ...utviklingen også i et samarbeid med dem som skal bruke læremiddelet. Etter en forelesning om matematikk i barnehagen kom det fram at det var et behov for mer fokus på faget. Wirkola og Persen samarbeidet med de ansatte ...
 • Lære på ulike måtar

  07.12.2021 | Kapittel

  ...utviklingsnivå det har, vil vere styrande for kva ein gjer, og kva metodikk ein nyttar. Barn på eit tidleg utviklingsnivå må lære kommunikasjon gjennom mange repetisjonar. For å generalisere ferdigheiter ...
 • Teamarbeid skaper resultater

  15.10.2018 | Kapittel

  ...bestod av assistenter i tillegg til pedagoger. Små grep i hverdagen Spesialpedagogen ved Lunden laget tidlig flere eksemplarer av en PODD kommunikasjonsbok. Det gjorde at assistentene alltid hadde ha en bok ...
 • Teknologi og universell utforming

  16.06.2016 | Artikkel

  ...løsninger som ekskluderer visse grupper. Produkter Nettbrett er blitt stadig mer vanlig i både barnehager og skoler. Skolene har supplert bruken av datamaskiner med nettbrett, spesielt spesielt produkter ...
 • Regning og hørselstap

  24.06.2016 | Seksjon

  ...kan ha særlige utfordringer når de skal tilegne seg grunnleggende regneferdigheter. Forebyggende tiltak er å legge til rette for utvikling av matematisk språk, effektive problemløsnings- og regnestrategier ...
 • Matematikkvansker

  09.06.2021 | Fagområde

  Matematikkvansker viser seg på forskjellige måter og årsakene til vanskene varierer. Individuelle tiltak og tilpasninger er viktig for at alle skal erfare et inkluderende læringsmiljø. Les mer om digital ...
 • I skolen

  13.06.2022 | Kapittel

  ...funksjonsnivå har alle rett og plikt til opplæring. Statped skal i samarbeid med kommunar, skolar og barnehagar arbeide for gode inkluderande læringsmiljø. For at skolen skal famne alle barn må den opne for ...
 • Flerspråklig opplæring for elever i ungdomsskole med kort botid

  16.06.2017 | Bok/hefte

  ...fellesskap identifiserer oppfølgingbehov så tidlig som mulig Tilnærmingen er prøvd ut i et utviklingsprosjekt mellom Statped og Fredrikstad kommune. Tiltak for bedre kompetanse og pedagogisk tilrettelegging ...
 • Utviklingshemming og inkludering

  15.06.2016 | Artikkel

  ...praksis sentralt. Tilhørighet av sosial eller faglig art oppstår ikke av seg selv men er noe som barnehage eller skole skaper. Tilhørighet er et resultat av holdninger og ambisjoner, organisatoriske løsninger ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!