Til hovedinnhold
Viser 41–50 av 982 treff.
 • Tiltak

  01.03.2018 | Kapittel

  ...både Generelle tiltak for å forbedre læringsmiljøet. For eksempel kan tilrettelegging av gode lytteforhold i klasserommet gjerne igangsettes allerede ved mistanke om APD. Spesifikke tiltak rettet mot å styrke ...
 • Tiltak

  18.03.2022 | Kapittel

 • «Det er viktig med tidlig innsats», sier vi

  13.06.2022

 • Tidlig innsats når en person har behov for ASK

  10.02.2021

 • Mer om tiltak

  28.06.2016 | Artikkel

  Organisatoriske tiltak ‒ positivt for alle Det er likevel ikke slik at barnet må ha alle disse vanskene for at det skal være hensiktsmessig å følge opp med tiltak tilpasset barnets fungering. Det er imidlertid ...
 • Tiltak

  25.01.2021

 • Tiltak

  04.08.2023 | Kapittel

  ...avgjøre hva som er gode tiltak for elever med lese- og skrivevansker. Det er derfor viktig at man alltid gjør en helhetlig vurdering av en elev sine styrker og utfordringer når tiltak skal utformes. Lærere ...
 • I barnehagealder

  28.05.2020 | Kapittel

  ...påvirke når de er mellom halvannet og tre år. Barnehagen har en unik rolle som forebyggende arena for barn som er i risiko for å utvikle lese- og skrivevansker. Tidlig hjelp er god hjelp. Ordforråd Det er klar ...
 • Tidlig språkutvikling og leseopplæring

  17.06.2016 | Artikkel

  Tidlig språkutvikling har direkte tilknytning til leseferdigheter. Det er viktig å velge språk og form for kommunikasjon som gjør språk tilgjengelig for barnet.  Å lære å lese handler om mer enn å lære ...
 • Kompetanse for inkluderende praksis i barnehage og skole (SUKIP)

  22.11.2018 | Artikkel

  ...samarbeid mellom pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og barnehage/skole med tanke på utvikling av kompetanse for inkluderende praksis i barnehager og skoler. Inkludering som et grunnleggende prinsipp i ...