Til hovedinnhold
Viser 501–510 av 993 treff.
 • Hvordan tilrettelegge ved synsnedsettelser

  20.10.2023 | Artikkel

  ...på denne temasiden er tilrettelegging av skolehverdagen. Mye av innholdet er likevel relevant i barnehagen og for lærlinger/lærekandidater og voksne i voksenopplæringen.
 • Digital didaktikk og inkludering (DDI)

  16.09.2021 | Tema

  Målet er å fremme inkludering og spesialpedagogisk praksis med støtte av teknologi, for alle barn i barnehagen, alle elever i grunnskolen.  Innholdet i modulene er tett knyttet opp mot LK20 og rammeplanen, ...
 • Eleven

  18.05.2021 | Kapittel

  ...planlegger ulike tiltak, uten at eleven er involvert. Elevens opplevelser, tanker og behov må være kjent for de som skal bistå med løsninger knyttet til skolefraværet. Eleven må forstå tiltakene og få et eierforhold ...
 • Solid læremiddelløft til barn med særskilde behov

  21.09.2023 | Artikkel

  Statped, Kari Anita Brendskag. Ho er glad for at det no blir mogleg å sette i gang ei rekkje læremiddeltiltak. Statped har eit særleg ansvar for å utvikle læremiddel for blinde, sterkt svaksynte og teiknspråklege ...
 • Språkløyper

  20.01.2017 | Nettressurs

  ...en nettbasert læringsressurs om språk, lesing og skriving som kan brukes til kompetanseheving i barnehager og skoler.  Språkløyper - Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016-2019 er en satsing ...
 • Opplæring i digitale ferdigheter

  15.06.2016 | Artikkel

  Barn bør fra tidlig alder lære å håndtere digitale verktøy og forstå hvordan de kan brukes og manipuleres. Selv ganske små barn kan håndtere kamera, og med litt støtte fra voksne se hvordan et bilde kan ...
 • Veileder i skriveutvikling

  09.06.2023 | Artikkel

  Skriving er ikke en medfødt ferdighet, og utvikling går over flere år. Grunnlaget for skriving legges tidlig, og fra de første strekene til det å skrive et ord bruker barn i typisk utvikling to–tre år.   Vi ...
 • Hvorfor er selvstendighet viktig?

  07.09.2022 | Kapittel

  ...om å delta i kakebakingen, hente mat i kjøleskapet eller ta klær inn og ut fra vaskemaskinen. I barnehagen kan barnet være med å finne koseklut og smokk i hylla når det er hviletid, rydde tallerken og kopp ...
 • Ulike syndromer

  05.06.2020 | Kapittel

  ASF, for eksempel Down syndrom. Spesialpedagogiske arbeidsmåter bør legge vekt på lærings- og opplæringstiltak som tar hensyn til autismens gjennomgripende og dominerende rolle i diagnosesammenfallet.
 • Sosial rehabilitering

  02.02.2016 | Artikkel

  ...etter en ervervet hjerneskade. "For at rehabilitering skal ha størst sjanse til å lykkes, bør hjelpetiltakene settes inn i de sosiale sammenhengene der eleven naturlig hører til. Samtidig er det viktig at ...