Søk | www.statped.no

Viser 521 - 530 av 986 treff.

 • Å utvikle vennskap blant elever som bruker ASK

  16.10.2017 | Artikkel

  ...vennskap blant elever som bruker ASK i 1.–4. trinn i skolen. I avhandlingen beskriver jeg en rekke innsatsområder med betydning for å etablere og opprettholde vennskap mellom elevene som bruker ASK og deres ...
 • Begrepsforståelse - kartleggingsprøve

  11.02.2020 | Kartleggingsmateriell

  ...hjelpemiddel for siste året i barnehagen og første året i skolen. Begrepsforståelse kan bidra til å gi svar på hvilke begreper det vil være hensiktsmessig å arbeide videre med, både i barnehage og skole. For å forstå ...
 • Hjertespråkets talskvinne

  24.01.2014

  ...huller i den norske versjonen i forhold til samisktalende barn. Det gjør at varsellampene blinker for tidlig fordi samiske barn ikke forstår de norske begrepene, forteller den engasjerte rådgiveren. Videre ...
 • Afasi og høyteknologiske kommunikasjonshjelpemidler

  29.06.2020 | Artikkel

  Miljøfaktorer Det er viktig å sikre at en får tilstrekkelig opplæring i bruk av talemaskinen. Det kreves høy innsats både fra personen med afasi og nærpersoner. Det krever intensiv oppfølging av en fagperson for å ...
 • Digital Natives With Reading Difficulties. A study of dyslexic adolescents' integration of conflicting information across web pages and presentation formats

  03.10.2018 | Artikkel

  ...annet lære hvordan de konstruerer sine egne «lesebaner» og integrerer informasjon som ofte er motstridende, på tvers av websider og representasjoner, til en sammenhengende helhet. Selv om dette kan føre ...
 • Kartlegg hva som må på plass

  22.06.2022 | Artikkel

  – Det viktigste er at laget rundt eleven begynner tidlig med å identifisere hvilke arbeidsoppgaver overgangen medfører. Det er ingen fasit, men kartlegging er en forutsetning for å lykkes, mener rådgiver ...
 • Inkluderende læringsfellesskap for barn og unge med nedsatt hørsel som ikke bruker tegnspråk

  02.02.2022 | Bok/hefte

  ...supplerende intervju Hensikten med denne rapporten var å undersøke hvilken kunnskapsstatus som gjelder for tiltak som bidrar til inkluderende læringsfellesskap i grunnskolen, for barn og unge med medfødt og ervervet ...
 • Nedsatt hørsel og psykososial tilrettelegging

  06.05.2021 | Artikkel

  Fire tiltak for at elever med hørselstap kan delta i sosiale og kulturelle fellesskap på skolen. Etter hvert som elevene blir eldre, endres ofte den sosiale samhandlingen. Samspillet endrer seg fra fysisk ...
 • Veileder i matematikk for elever med synssvekkelse 5.–7. trinn

  10.09.2018 | Veileder

  Hvordan kan vi gi god opplæring i matematikk til en elev med synssvekkelse? Hvilke tiltak fungerer, og hvordan skal vi legge opp arbeidet med de ulike kompetansemålene? I denne veilederen har vi samlet ...
 • Praktisk informasjon

  07.09.2022 | Artikkel

  ...samiske skoler og barnehager. Målgruppen for fagdagene er først og fremst pedagoger ved skoler og barnehager med samiske elever og barn, men naturligvis passer fagdagene også for barnehage- og skoleeiere, ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!