Til hovedinnhold
Viser 521–530 av 983 treff.
 • Tilgjengelighet for barn med bevegelseshemning og multifunksjonshemming

  01.10.2020 | Artikkel

  ...være tilgjengelig med rullestol til bålplasser, gapahuker etc. som måtte være tilknyttet skolen og barnehagen. Garderobe og oppstillingsplass for hjelpemidler Barn med store fysiske funksjonsnedsettelser vil ...
 • Inkludering og sosial deltakelse

  07.02.2023 | Kapittel

  ...norsk barnehage- og skolepolitikk. Inkludering og deltakelse er av stor betydning for den enkeltes livskvalitet, tilhørighet og for å kunne oppleve meningsfulle aktiviteter og dager. Barnehager og skoler ...
 • Funksjonelt organiske stemmevansker

  15.02.2022 | Kapittel

  ...endring av stemmeatferd. Hvor lang tid en slik prosess kan ta, er individuelt og avhengig av egeninnsatsen i det daglige. I den første perioden er det nødvendig å redusere stemmebruken, dempe stemmestyrken ...
 • Programmering som inkluderende læringsaktivitet

  10.08.2021 | Kapittel

  ...både faglig og menneskelig. Et inkluderende læringsmiljø oppstår ikke bare av seg selv. Det krever innsats, vilje og kompetanse. Holdninger hos personale, elever og foreldre har stor betydning for å lykkes ...
 • Synstap hos voksne

  22.09.2023 | Artikkel

  ...orientering og forflytning bruk av tekniske hjelpemidler gjennomføring av dagligdagse aktiviteter Tidlig veiledning og oppfølging av er avgjørende for å lykkes med rehabilitering og opplæring.  Voksne kan ...
 • Alstrøm syndrom

  10.06.2020 | Kapittel

  ...diagnosen. Dette gjelder både tidspunkt når symptomene oppstår og alvorlighetsgraden av symptomer. Tidlige symptomer på synsnedsettelse er lysømfintlighet og nystagmus (ufrivillige øyebevegelser).  Synsvanskene ...
 • Minoritetsspråk og flerspråklighet

  12.04.2016 | Bok/hefte

  ...variasjon i erfaringer og kunnskaper hos flerspråklige i barnehage og skole. Dette er på mange måter positivt, men kan også gi utfordringer for barnehager, skoler og dem som av ulike grunner skal gjøre psykologiske ...
 • Autismespekterforstyrrelse

  07.02.2023 | Kapittel

  ...oppfølging. Arbeid for å skape oversikt og forutsigbarhet i hverdagen blir svært viktig. Det samme blir innsatsen for å styrke den enkeltes muligheter for å kunne kommunisere og ta del i sosiale fellesskap. Mer ...
 • Hvordan motivere til skriving

  16.06.2016 | Artikkel

  ...det å lære å lese og skrive når du er hørselshemmet, krever motivasjon knyttet til to hovedområder: Tidlig erfaring med at nærpersoner leser og skriver og har nytte og glede av det. Eleven oppnår fordeler ...
 • Forberedelser

  02.02.2023 | Kapittel

  (Kanstad og Gran, 2016) bygger på litteratur om tolking for barn og observasjon av tolkesituasjoner i barnehage. Selv om datamaterialet er basert på hørende, minoritetsspråklige barn, er problemstillingene som ...