Søk | www.statped.no

Viser 531 - 540 av 986 treff.

 • Tourettes syndrom og kartlegging

  03.11.2021 | Kapittel

  ...pedagogiske tiltak. Relasjonen kommer først Når man skal kartlegge en elevs utfordringer og behov for tilrettelegging, er relasjonen mellom den voksne og eleven ekstra viktig. Både barn i barnehagen og elever ...
 • Praktisk informasjon

  07.09.2022 | Artikkel

  ...samiske skoler og barnehager. Målgruppen for fagdagene er først og fremst pedagoger ved skoler og barnehager med samiske elever og barn, men naturligvis passer fagdagene også for barnehage- og skoleeiere, ...
 • Rådgivning og veiledning om nedsatt hørsel

  15.06.2016 | Tjeneste

  ...fagkunnskap som skal bidra til endringer og forbedringer av pedagogisk praksis i barnehager og skoler. Målgruppe Ansatte i PPT, barnehage, skole, videregående skole og voksenopplæringen som søker om bistand til ...
 • Synrehabilitering vid dövblindhet

  23.05.2022 | Bok/hefte

  ...understreker behovet for mer samarbeid mellom ulike kompetanser innen syns- og hørselsfeltet. Rehabiliteringsinnsatsen er ofte delt inn i fagpersoner med ulik kompetanse, som audiografer, optikere, pedagoger ...
 • Kartlegg atferden

  25.08.2017 | Kapittel

  ...omgivelsene hva som er et godt tidspunkt for å sette inn tiltak, noe som må ses i sammenheng med eventuelle andre utfordringer som krever tiltak (hva er viktigst nå?) ...
 • Ufrivillig skolefravær - om å utnytte elevenes interesser for å skape mestring

  02.12.2021 | Video

  ...fra fortvilte foreldre, skoler og PP-rådgivere som opplever at de har prøvd alt, men at ingen av tiltakene fungerer for å hjelpe barnet tilbake på skolen. I dette innlegget vil Maren-Johanne fortelle om ...
 • Non-verbale lærevansker

  30.03.2016 | Bok/hefte

  ...lærevansker. Første del handler om forståelse og utredning, og andre del har fokus på tilrettelegging, tiltak og behandling. Boken er redigert av Anne-Grethe Urnes og Gro Eckhoff. Boken er skrevet med tanke ...
 • En annen vei - om opplæring av elever med traumatisk hjerneskade

  02.02.2016 | DVD

  ...eller bagatellisert, slik at riktige tiltak kommer seint i gang. Om vanskene oppstår seinere i forløpet kan det også være vanskelig å se sammenhengen med en tidligere skade. Det er også en risiko for at ...
 • Zoeys verden

  13.12.2021

  ...bo alene?  I filmen møter du i tillegg en rådgiver fra Statped og Zoeys førskolelærer i barnehagen. I barnehagen har de lagt til rette slik at hun skal ha best mulig forutsetninger for lek og kommunikasjon ...
 • Om Statped

  23.06.2016 | Seksjon

  ...fylkeskommunar. Vi er direkte underlagd Kunnskapsdepartementet og skal bidra til at sektormåla for barnehagen og grunnopplæringa blir nådd.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!