Til hovedinnhold
Viser 531–540 av 982 treff.
 • Tilrettelegging for samspill

  13.09.2018 | Veileder

  Det tidlige samspillet mellom voksne og barn danner grunnlaget for språklig utvikling. Samspillet skjer naturlig for de fleste voksne. Men overfor noen barn trenger man en bevisstgjøring om dette samspillet ...
 • Lite kunnskap om afasi – en pedagogisk utfordring i afasiomsorgen

  27.10.2017 | Artikkel

  ...land til har svart på den hittil største undersøkelsen om kunnskap om afasi. Resultatet følger tidligere undersøkelser.  Viten om afasi i befolkningen er en vesentlig faktor i et afasivennlig samfunn.
 • Forklaring

  18.09.2018 | Kapittel

  ...for begrepsdannelse. Barnet måtte innhente min oppmerksomhet ved å peke og deretter se på meg. Tidligere hadde hun fått det hun pekte på med en gang. 
 • Tilpasningsmuligheter i Windows for personer med nedsatt syn

  09.02.2021 | Publikasjon

  Denne ressursen tar utgangspunkt i Windows 10, men tidligere versjoner har noen av de samme mulighetene. Det er skrivebordsversjonene av de ulike programmene vi har tatt utgangspunkt i, dersom ikke annet ...
 • Afasi hos flerspråklige

  14.06.2016 | Artikkel

  Afasi kan virke inn på ett eller flere språk hos personer som er flerspråklige. Logopediske tiltak på ett språk kan bedre de andre språkene. Det er imidlertid viktig å kartlegge først. De ulike språkene ...
 • Teori om sinnet (T-O-S)

  13.12.2016 | Artikkel

  ...korrigeringer og naturlige treningssituasjoner som så bidrar til generell forsinket språkutvikling. Tiltak for å utvikle T-O-S T-O-S kan utvikles raskt hvis barnet er moden for det. Det inkluderer: Samtale ...
 • Kartlegging av afasi: Hva gjør logopeder i Norge?

  01.02.2017 | Artikkel

  ...undervisning/behandling. Majoriteten kartlegger også utbyttet av tiltaket, enten underveis i forløpet og/eller når de avslutter tiltaket. Flere verktøy brukes for å planlegge og spore fremgang Undersøkelsen ...
 • PPT sin oppfølging og samarbeid med skolen

  06.12.2021 | Kapittel

  Erfaringer, stryker eller vansker på førstespråket: Hvilke språklige erfaringer har eleven hjemmefra, i barnehage eller skole? Har det være opplæring på andre språk enn hjemmespråket? Hvordan har utviklingen vært ...
 • Den formelle lese- og skriveopplæringen – conventional literacy

  06.06.2023 | Kapittel

  ...kode, legge grunnlaget for den formelle lese- og skriveopplæringen.   Noen viktige poeng er:  At tidlig start er viktig. Du må gi muligheter til lek med lyder og bokstaver fra barna er små. Om barnet ikke ...
 • Veileder i matematikk for elever med synssvekkelse 5.–7. trinn

  10.09.2018 | Veileder

  Hvordan kan vi gi god opplæring i matematikk til en elev med synssvekkelse? Hvilke tiltak fungerer, og hvordan skal vi legge opp arbeidet med de ulike kompetansemålene? I denne veilederen har vi samlet ...