Søk | www.statped.no

Viser 541 - 550 av 986 treff.

 • En annen vei - om opplæring av elever med traumatisk hjerneskade

  02.02.2016 | DVD

  ...eller bagatellisert, slik at riktige tiltak kommer seint i gang. Om vanskene oppstår seinere i forløpet kan det også være vanskelig å se sammenhengen med en tidligere skade. Det er også en risiko for at ...
 • Intensivopplæring i matematikk med bruk av Numicon

  03.01.2019 | Artikkel

  ...eldre elever der ulike tiltak ikke har gitt økt læring. Denne artikkelen handler om eldre elever som opplever at matematikkopplæringen har stoppet opp – til tross for at ulike tiltak har vært prøvd gjennom ...
 • Vilkår

  13.06.2016 | Artikkel

  ...om tjenester. Statped gir tjenester til kommuner og fylkeskommuner når de har utredet og iverksatt tiltak uten ønskede resultater de ikke kan forventes å ha kompetanse Statped vurderer at det lokalt bør ...
 • Hvordan knuse noen vegger som står igjen fra gamleskolen? Del 2

  09.12.2021 | Video

  ...inkluderende e-læringsmoduler som støttes opp med veiledning og fagdager av Statped. Formålet med kompetansetiltaket er å inkludere alle elever i læringsfellesskapet ved bruk av digitale verktøy. E-læringen gjennomføres ...
 • Digital didaktikk og inkludering

  16.09.2021 | Tema

  ...laget en kompetansepakke der målet er å fremme inkludering med støtte av teknologi, for alle barn i barnehagen, og alle elever i grunnskolen.
 • Litteraturliste

  19.02.2019 | Kapittel

  Extrastiftelsen Corneliussen B., Skjærseth T. (2004) Blinde småbarn i barnehage, Spesialpedagogikk Drugli, M-B. (2014) Liten i barnehagen. Forskning. Teori og praksis. Cappelen Damm Akademisk Enge, J-E. (2016) ...
 • Studenter med ADHD og Asperger syndrom

  12.09.2016 | Veileder

  ...fra studenter med ADHD og Asperger syndrom (kapittel 3) Lærestedenes erfaringer med gode tilretteleggingstiltak (kapittel 4) Erfaringer fra læresteder i utlandet (kapittel 5). Del to har til hensikt å ...
 • Arbeidsoppgåve 3: Lære andre barn

  07.12.2021 | Kapittel

  Denne oppgåva er ei utviding av arbeidsoppgåve 1 og 2. Diskuter i gruppe: Tenk gjennom barnehageveka. Kor tid i løpet av veka kan de flette inn arbeid/tema der barna kan lære korleis dei kan kommunisere ...
 • Stress

  23.10.2019 | Kapittel

  Hverdagen i skole og barnehage vil oppleves som uoversiktlig, ustrukturert og uforutsigbar for en person som ikke får tilgang til informasjon, har kognitive begrensninger eller redusert evne til å være ...
 • Master i spesialpedagogikk – studieretning synspedagogikk

  10.05.2017 | Tjeneste

  ...synshemning. Fullstendig informasjon om studiet finner du hos NTNU. Studiet passer for lærere, barnehagelærere og andre som har pedagogikk i sin fagbakgrunn. Om du ikke har lyst til å ta hele masterprogrammet ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!