Søk | www.statped.no

Viser 551 - 560 av 986 treff.

 • Kort om påsken på norsk tegnspråk

  25.03.2021 | Nettressurs

  ...videoene. Det følger også relevante kompetansemål til ulike fag. Ressursen retter seg til barn i barnehagealder, elever i grunnskolen 1.-7. trinn, samt til foreldre/foresatte som deltar i Se Mitt Språk. Med ...
 • Tigergjengen - bokserie for unge og voksne

  03.03.2016 | Bok/hefte

  ...foredrag om ulike tema knyttet til utviklingshemming, blant annet selvstendighet, læring, skole, barnehage, vennskap, kjærlighet, helse, bolig og foreldrerollen. Hver bok er på 32 sider og har store, fargerike ...
 • Autisme og pedagogikk

  18.10.2016 | Bok/hefte

  ...metodiske ideer og evidensbaserte metoder/praksiser. Autisme og pedagogikk henvender seg til barnehagelærere, lærere, spesialpedagoger, logopeder og andre fagfolk som møter barn med autisme/ASF i sitt arbeid ...
 • Hvem gjør hva? – på ASK-området

  05.06.2019 | Nettressurs

  Dette er en veileder for deg som er ansatt i barnehage eller skole/voksenopplæring, og som har- eller skal ha ansvar for personer med behov for ASK. Personer med behov for ASK har lite eller ingen talespråk ...
 • Arbeidsalliansens betydning for et godt samarbeid

  21.01.2020 | Artikkel

  ...deltaker i samarbeidet. Som deltaker styrkes eller svekkes arbeidsalliansen gjennom et mangfold av tiltak og intervensjoner som i stor grad er påvirket av fagpersonens kompetanse og personlige profil. I ...
 • Asfyksi

  10.06.2020 | Kapittel

  Disse barna blir fulgt opp videre i helsevesenet. Hvis barnet senere trenger spesifikk oppfølging i barnehage og skole, er det Pedagogisk-Psykologisk-Tjeneste (PPT) i kommunen som skal bistå med dette.
 • Appbibliotek.no

  26.08.2015 | Nettressurs

  ...nettbrett. Oversikten inneholder apper som kan benyttes som hjelpemiddel og til pedagogisk bruk i barnehage, skole, fritid og arbeid. Appene i appbiblioteket er spesielt plukket ut med tanke på tilrettelegging ...
 • Stoahkan ja gulahallan – De første utviklingsår

  05.02.2020 | Kartleggingsmateriell

  ...kan utvikle lek, kommunikasjon og språk hos barn i de første leveårene. Boken er skrevet for barnehageansatte, spesialpedagoger og foreldre. Temaene er småbarnspedagogikk, barnepsykologi, utviklingspedagogikk ...
 • Ploppeark til bruk i punktskriftopplæringen

  23.06.2021 | Konkret materiell

  ...brukes for å lære hvordan bokstaven skrives og for å øve riktig fingersetting. Kan brukes i skole og barnehage ved introduksjon til og innlæring av punktskrift. Statped ...
 • Henvisning til PPT

  25.01.2018 | Kapittel

  Henvis tidlig til PPT. PPT blir en viktig samarbeidspart og kan bidra med nødvendig evnemessig og pedagogisk utredning. PPT må skrive en sakkyndig vurdering hvis eleven har endrede opplæringsforutsetninger ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!