Søk | www.statped.no

Viser 561 - 570 av 986 treff.

 • Appbibliotek.no

  26.08.2015 | Nettressurs

  ...nettbrett. Oversikten inneholder apper som kan benyttes som hjelpemiddel og til pedagogisk bruk i barnehage, skole, fritid og arbeid. Appene i appbiblioteket er spesielt plukket ut med tanke på tilrettelegging ...
 • Statpeds gull er fagkompetansen

  04.12.2020 | Artikkel

  ...området vil bli stadig viktigere og få et økt fokus gjennom oppfølgingen av stortingsmeldingen om tidlig innsats og inkluderende fellesskap – Meld. St. 6 (2019–2020). Hva tenker du er viktig for å etablere ...
 • Prematuritet

  10.06.2020 | Kapittel

  ...barn som er for tidlig født eller et prematurt barn. Når barnet er født før 32 uker brukes betegnelsen meget prematurt barn og før 28 uker ekstrem prematuritet. Barn som er født for tidlig er mer utsatt ...
 • Stamming; foreldreintervju skjema fra Palin PCI

  20.06.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...skjema er ovesatt til norsk, og har som hensikt å innhente informasjon om barnet før det iverksettes tiltak. Elaine Kelman & Alison Nicholas Elaine Kelman & Alison Nicholas ...
 • Nedsatt hørsel og tilrettelegging ved prøver og eksamen

  01.07.2016 | Artikkel

  En elev med nedsatt hørsel kan ha behov for tilrettelegging ved eksamen. Tiltakene skal være tilpasset den enkelte elev. Særskilt tilrettelegging av eksamen for elever og privatister er regulert i forskrift ...
 • Medisinsk behandling

  23.05.2018 | Kapittel

  Noen ganger kan man prøve ut medikamentell behandling i kombinasjon med andre tiltak. Kontakt i så fall fastlege. Eksempler på behandling er søvnhormonet Melatonin eller allergimedisin som Vallergan. 
 • Øyemotorikk

  18.09.2019 | Kapittel

  ...lesing og annet nærarbeid, men også når vi orienterer oss i omgivelsene. Vi går inn på testmetoder og tiltak som kan gjøre det enklere for elever med øyemotoriske utfordringer. 
 • Fellesskap i lek og læring spesialpedagogikk i et inkluderingsperspektiv

  23.08.2021 | Bok/hefte

  ...presentert under fire tematiske overskrifter. Det første temaet dreier seg om endringsarbeid i barnehage og skole, det andre handler om tilrettelegging for deltakelse og læring, det tredje om støtte til ...
 • Hva vet vi om korona og de sårbare barna?

  20.04.2021 | Artikkel

  Nyttige tips på læringsbloggen av Monica Melby-Lervåg Utfordringer for barnehageansatte For de minste barna så er det mange barnehageansatte og foreldre som savner fellesskap, uformelle samtaler med både barn ...
 • Afasi og livskvalitet

  14.06.2016 | Artikkel

  Afasi kan ha innvirkning på livskvaliteten. Tiltak som kan opprettholde en god livskvalitet bør være en del av oppfølgingen. Personer med afasi kan oppleve dårligere livskvalitet enn før de fikk afasi ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!