Til hovedinnhold
Viser 581–590 av 994 treff.
 • Medisinsk behandling

  23.05.2018 | Kapittel

  Noen ganger kan man prøve ut medikamentell behandling i kombinasjon med andre tiltak. Kontakt i så fall fastlege. Eksempler på behandling er søvnhormonet Melatonin eller allergimedisin som Vallergan. 
 • Øyemotorikk

  18.09.2019 | Kapittel

  ...lesing og annet nærarbeid, men også når vi orienterer oss i omgivelsene. Vi går inn på testmetoder og tiltak som kan gjøre det enklere for elever med øyemotoriske utfordringer. 
 • Working with multilingual aphasia: attitudes and practices among speech and language pathologists in Norway

  07.04.2022 | Artikkel

  ...begrensede kliniske ressurser. Resultatene diskuteres med tanke på deres implikasjoner for utdanning og tiltak som trengs for å minimere nåværende mangler i tjenesteytingen til flerspråklige personer med afasi ...
 • Assessment Challenges in Acquired Aphasia in Multilingual Individuals

  07.04.2022 | Artikkel

  ...størrelsen på lesjonen, og i hvilken grad personer med afasi blir friske – med tid og logopediske tiltak – avhenger av deres språklige ferdigheter før skaden, avhengig av eksogene og endogene variabler ...
 • Skjult stamming

  02.01.2018 | Artikkel

  ...skjulte stamminga er ein vanske ein kan få hjelp til, på lik linje med open stamming.    Direkte tiltak  Hjå logoped kan ein få direkte hjelp til utgreiing og oppfølging av den skjulte stamminga. Målet ...
 • Til ungdommen – for livsmestring

  11.11.2022 | Nettressurs

  ...livet på døveskolen frem til 1960 tallet. Her kan du lære om døveskolens historie, undervisningen, striden om tegnspråk eller tale, hørselsteknisk utstyr, det å bo på internat, vennskap og hvordan andre verdenskrig ...
 • Vi er ikke like, selv om vi har lik språkbakgrunn

  28.03.2017 | Kapittel

  ...arbeid og kommunisere godt og selvstendig med andre. Barna understreket også betydningen av egen innsats for å lære et språk. Det at andre snakket riktig, kunne motivere dem til å klare det samme. Flere ...
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon (tekstversjon)

  12.08.2019 | Artikkel

  ...laget jeg en liten rund ring hvor jeg satte opp noen symboler på den ringen. Så når vi gikk til barnehagen og skulle levere storesøster så hadde jeg med et symbol for butikk og et symbol for lysregulering ...
 • Blokkprogrammering og tekstprogrammering

  19.08.2021 | Kapittel

  ...til elever med redusert syn, og det er mye å velge mellom. For de aller yngste barna, gjerne fra barnehagen, er det vanligst med programmering av fysiske roboter. Roboter programmeres ved å trykker på knapper ...
 • Fellesskap i lek og læring spesialpedagogikk i et inkluderingsperspektiv

  23.08.2021 | Bok/hefte

  ...presentert under fire tematiske overskrifter. Det første temaet dreier seg om endringsarbeid i barnehage og skole, det andre handler om tilrettelegging for deltakelse og læring, det tredje om støtte til ...