Søk | www.statped.no

Viser 581 - 590 av 986 treff.

 • Språkkista 2

  03.05.2016 | App

  ...er spesielt rettet mot minoritetsspråklige barn i barnehagealder og spesialpedagogisk arbeid, men kan også brukes i generell språkstimulering i barnehage og i småskolen. Appen er en videreutvikling av språkkista ...
 • En av flokken? Om inkludering og ungdom med sansetap – muligheter og begrensninger

  06.06.2016 | Bok/hefte

  ...frustrerende prosesser hvor inkludering i klassen i stor grad er et resultat av ungdommenes selv og deres egeninnsats. Tendens til økende bruk av segregerte undervisningsopplegg Tendensen til økende bruk av segregerte ...
 • Synstap og mobilitet

  09.06.2016 | Fagområde

  Opplæringsloven gir blinde og sterkt synshemmede rett til mobilitetsopplæring. Opplæringen starter allerede i barnehagen.
 • Medelever

  10.02.2020 | Kapittel

  I en tidlig fase etter en skade, kan det være hyggelig med oppmerksomhet fra medelever i form av for eksempel tegninger og hyggelige ord. Videre er det viktig for eleven å bli tatt godt imot når han begynner ...
 • Primær progressiv afasi

  17.06.2021 | Artikkel

  ...fremtredende symptomet i den første fasen. Denne teksten tar for seg de språklige symptomene og logopediske tiltak. Ønsker du å lese mer om de medisinske aspektene ved PPA kan du lese denne teksten på Afasiforbundet ...
 • Friminutt

  06.05.2021 | Kapittel

  ...mellom elevene ofte endret fra å være lekepreget til å bli mer samtaleorientert. Dette påvirker hvilke tiltak som vil være aktuelle. Nedenfor er det to lister som tar utgangspunkt i rammene og i lærerens mulighet ...
 • Å spise sammen – den eldste og mest naturlige inkluderingsarena

  27.01.2016 | Bok/hefte

  Et hefte med utvalg over materiell og konkrete tiltak som kan bidra til at barn med multifunksjonshemming får gode måltidsopplevelser. Et utvalg over materiell som kan bidra til at barn med multifunksjonshemming ...
 • Vurdering og utprøving

  06.12.2021 | Kapittel

  ...sammenheng mellom erfaring og språkutvikling? For å svare på det må det være god informasjon om tidligere erfaring og læring. Pedagogisk basert vurdering: Utprøving av tilrettelegginger og forståelse i ...
 • N

  01.12.2011

  ...uregelmessige eller rytmiske bevegelser av øynene. Oftest medfødt eller på grunn av sterkt nedsatt syn fra tidlig barndom. Nærpunkt, den korteste avstand som øyet kan se skarpt på uten synshjelpemidler.
 • Betingelser som øker sannsynligheten for å lykkes

  05.12.2016 | Kapittel

  ...og en administrativ forankring. Det ideelle er om alle som arbeider med barnet på skolen eller i barnehagen, blir enige om å prioritere arbeidet med følelser i en periode. Det betyr at følelser kan settes ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!