Søk | www.statped.no

Viser 591 - 600 av 986 treff.

 • N

  01.12.2011

  ...uregelmessige eller rytmiske bevegelser av øynene. Oftest medfødt eller på grunn av sterkt nedsatt syn fra tidlig barndom. Nærpunkt, den korteste avstand som øyet kan se skarpt på uten synshjelpemidler.
 • Synstap og mobilitet

  09.06.2016 | Fagområde

  Opplæringsloven gir blinde og sterkt synshemmede rett til mobilitetsopplæring. Opplæringen starter allerede i barnehagen.
 • En av flokken? Om inkludering og ungdom med sansetap – muligheter og begrensninger

  06.06.2016 | Bok/hefte

  ...frustrerende prosesser hvor inkludering i klassen i stor grad er et resultat av ungdommenes selv og deres egeninnsats. Tendens til økende bruk av segregerte undervisningsopplegg Tendensen til økende bruk av segregerte ...
 • Betingelser som øker sannsynligheten for å lykkes

  05.12.2016 | Kapittel

  ...og en administrativ forankring. Det ideelle er om alle som arbeider med barnet på skolen eller i barnehagen, blir enige om å prioritere arbeidet med følelser i en periode. Det betyr at følelser kan settes ...
 • Lysømfintlighet (fotofobi)

  21.05.2015

  ...hensiktsmessige tiltak. Når tilrettelegging av de fysiske omgivelsene ikke er mulig eller tilstrekkelig, kan filterbriller være et godt hjelpemiddel. Et barn som er lysømfintlig bør få slike briller så tidlig som ...
 • Spør oss tjenesten gir hjelp og skaper ideer

  30.09.2022 | Artikkel

  ...opplevde at de fikk hjelp til det de lurte på. 62% sa at de gjennom dialogen fikk ideer til konkrete tiltak de kunne iverksette i sin situasjon. Dette viser tallen fra en brukerundersøkelse som ble gjennomført ...
 • Tverrfaglig forskning gir ny kunnskap til stammefeltet

  25.11.2020 | Artikkel

  ...spesialpedagogikk). Behandlingsutfall kan være vanskelig å forutse, og ulike personer har nytte av ulike tiltak. Deltakerne i studien uttrykte at mål for behandlingen var å få kontroll over stammingen og å oppnå ...
 • Litteratur om inkludering

  02.07.2019 | Artikkel

  85-90.  Kermit, P. S. (2018). Hørselshemmede barns og unges opplæringsmessige og sosiale vilkår i barnehage og skole : Kunnskapsoversikt over nyere nordisk forskning: NTNU Samfunnforskning AS. Malmqvist, ...
 • Statped vil

  02.12.2016 | Kapittel

  ...kunnskap og kompetanse som andre aktører kan bruke samarbeide med fylkesmennene om konkrete utviklingstiltak sette brukeren i sentrum når vi samhandler med andre, slik at brukeren når sine mål og opplever ...
 • Vi er Statped

  22.11.2021 | Video

  ...pedagogisk-psykologisk tjeneste, lærere og brukere. Gjennom rådgivning, veiledning, kurs, konferanser og andre tiltak, bygges kompetanse. Målet er å utvikle kompetanse lokalt omkring varige, komplekse og sammensatte ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!