Til hovedinnhold
Viser 611–620 av 982 treff.
 • Trondheim offentlige skole for døve 1825-1986

  05.07.2016 | Bok/hefte

  Midlertidig utilgjengelig!  Statped kommer med ny bestillingsløsning for barnehager og skoler. (nettbutikk@statped.no) Trondheim offentlige skole for døve 1825-1986 (av Trygve Skjølberg) med hovedlinjene ...
 • Hørende barn med døve foreldre (KODA / CODA)

  05.09.2016 | Artikkel

  ...tegnspråk og norsk. Der det er mulig, er det naturlig å legge til rette for eksempelvis å nytte barnehager der det måtte være søsken eller andre barn som nytter tegnspråk. Deltidsopplæring Nasjonalt senter ...
 • Eksempler på ulike typer planer

  24.10.2019 | Kapittel

  ...dagsplan viser hvilke fag elevene skal ha, eller hva som skjer i løpet av en dag i skolen og i barnehagen. Mange har en dagsplan hengende i klasserommet eller synlig på smarttavla og starter dagen med ...
 • En av flokken? Om inkludering og ungdom med sansetap – muligheter og begrensninger

  06.06.2016 | Bok/hefte

  ...frustrerende prosesser hvor inkludering i klassen i stor grad er et resultat av ungdommenes selv og deres egeninnsats. Tendens til økende bruk av segregerte undervisningsopplegg Tendensen til økende bruk av segregerte ...
 • Betingelser som øker sannsynligheten for å lykkes

  05.12.2016 | Kapittel

  ...og en administrativ forankring. Det ideelle er om alle som arbeider med barnet på skolen eller i barnehagen, blir enige om å prioritere arbeidet med følelser i en periode. Det betyr at følelser kan settes ...
 • Laget rundt

  13.06.2022 | Kapittel

  ...ønsker å formidle. Derfor er det viktig å styrke kommunikasjonsmulighetene til hver enkelt både i barnehagen og skolen.
 • ADHD og laget rundt eleven

  15.06.2022 | Kapittel

  ...bygge et godt lag rundt barn og elever med ADHD er viktig for å gi god hjelp og tilrettelegging i barnehage og skolehverdag. Når vanskebildet er sammensatt kreves det tverrfaglig samarbeid med flere offentlige ...
 • Pedagogens rolle

  19.02.2019 | Kapittel

  ...hvert når pedagogen så at det blinde barnet hadde lært og begynt å like leken, så de verdien av innsatsen de hadde lagt ned. Det motiverte pedagogen til å fortsette og da kunne de selv utvikle mange flere ...
 • Trinn 12 Tre eller flere setninger i en sammenheng

  30.05.2023 | Kapittel

  ...konklusjoner som refererer til tidligere innhold) på tvers av tre eller flere setninger, slik at setninger ikke kan omorganiseres uten mening. Eks. Personer på dette nivået er tidlige lesere og skrivere. De trenger ...
 • Medelever

  10.02.2020 | Kapittel

  I en tidlig fase etter en skade, kan det være hyggelig med oppmerksomhet fra medelever i form av for eksempel tegninger og hyggelige ord. Videre er det viktig for eleven å bli tatt godt imot når han begynner ...