Søk | www.statped.no

Viser 611 - 620 av 986 treff.

 • God ASK

  06.06.2016 | Nettressurs

  ...gjennom dette skal betre kvaliteten på arbeidet med ASK. Målgruppe Læringsressursen er laga for barnehagepersonale som arbeider med barn med behov for ASK i alderen to til seks år. God ASK vil også vere nyttig ...
 • Kompetanse for å undervise elever med nedsatt hørsel

  13.06.2016 | Artikkel

  ...de har fått vite at det skal begynne en elev med hørselshemming på skolen. Mer om overgangen fra barnehage til grunnskole her.  Aktuell kompetanse kan være: Hørselsfaglig kompetanse (audiopedagogisk kompetanse): ...
 • PECS (metode for kommunikasjon)

  18.03.2022 | Kapittel

  ...til andre for å kommunisere, det vil seie at dei er komen kort i utvikling av felles merksemd. Tidlig innsats for små barn med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)  vi er usikre på om ...
 • Effekt av artikulatorisk bevissthetstrening på skriftspråklige ferdigheter. En randomisert kontrollert undersøkelse og en singel case studie

  02.02.2022 | Artikkel

  ...grunnlag for anbefaling av tiltak for elever med alvorlige språkvansker og dysleksi. Prosjektet har følgende delmål: Utarbeide tiltakspakker for intervensjonene Vurdere effekt av tiltakene på kort og lang sikt ...
 • Hvem har særlig behov for struktur og forutsigbarhet?

  22.10.2019 | Kapittel

  ...grunner til at barn har behov for særlig tilrettelegging for en strukturert og forutsigbar hverdag i barnehage og skole. Det dreier seg spesielt om barn og unge med: eksekutive vansker på grunn av konstitusjonelle ...
 • Eskil prater med hendene

  22.06.2016 | Publikasjon

  ...læringsressursen"Mine tegn: Skolestart". Introduksjon Intro - Eskil prater med hendene Overgang barnehage - skole For å sikre kontinuitet og forutsigbarhet begynte planleggingen halvannet år før Eskils ...
 • Synstap og inkludering

  15.06.2016 | Artikkel

  En synshemming kan gjøre det vanskelig å få oversikt over omgivelsene. Barnehage og skole må tilrettelegge omgivelsene og aktivitetene slik at alle kan delta. Her er noen grunnleggende regler for å inkludere ...
 • Statpeds nye rolle

  16.02.2021 | Artikkel

  ...og elever med varige, komplekse og omfattende behov når pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), barnehager og skoler trenger vår spisskompetanse, sier Annemarie Bechmann Hansen, Statpeds direktør. Statped ...
 • Samarbeid og faste tolker

  17.02.2022 | Kapittel

  ...tolket samhandling, og hvordan de kan være en støtte for barna. I neste modul retter vi blikket mot barnehage og opplæring. Vi skal se noen eksempler på situasjoner med tolk og reflektere rundt hva som skjer ...
 • Sosiale historier som metode

  27.01.2016 | Bok/hefte

  Metoden krever få ressurser, og er enkel å bruke. Bokens målgruppe er spesialpedagoger, lærere, barnehagelærere, psykologer og miljøarbeidere. Foreldre/foresatte vil også kunne ha glede av boken.  

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!