Søk | www.statped.no

Viser 621 - 630 av 986 treff.

 • Multifunksjonshemming – livsutfoldelse og læring

  30.03.2016 | Bok/hefte

  ...handlingskompetanse nærpersonene har og hvilke ideologiske strømninger, økonomiske ressurser og barnehage- skole- eller tjenestemodeller som gjøres gjeldende.  Forfatterne gir både et teoretisk og filosofisk ...
 • Innsikt

  14.01.2020 | Nettressurs

  "Innsikt" er ei nettside for alle som i hjem, barnehage, skole, fritid eller arbeid møter barn, unge og voksne med svekket syn eller blindhet. Målsettingen er å presentere informasjon om – og konsekvenser ...
 • Teknologi – et redskap for inkludering

  02.12.2016 | Kapittel

  ...teknologiske utviklingen går raskt, og det er en daglig flom av nye digitale verktøy og løsninger. I barnehage og skole er det vanskelig å få oversikt og følge med i den raske digitale utviklingen og skaffe ...
 • «Inkludering lønner seg»

  02.12.2016 | Kapittel

  ...bruk sin kompetanse og sitt potensial i samhandling med andre. Å være en del av fellesskapet i barnehage, skole, utdanning, arbeid og fritid øker muligheten for at flere kan bidra aktivt i samfunnslivet ...
 • Veiledning til pedagoger om ervervet hjerneskade (EHS)

  16.12.2016 | Bok/hefte

  ...kilde til kunnskap og inspirasjon til lærere eller andre fagpersoner som møter et av disse barna i barnehage eller skole. Heftet har innledningsvis en teoretisk del, men hovedfokus er på praksis. Hvordan fungerer ...
 • Laget rundt barnet/ tverrfaglig samarbeid

  21.01.2020 | Artikkel

  ...kan også bidra til at flere gjennomfører videregående opplæring. Instansene innen opplæring er: Barnehage Skole PPT (kommunalt og fylkeskommunalt i videregående skole) Voksenopplæring Statped Instansene ...
 • Eitt Statped for heile Noreg

  04.05.2022 | Artikkel

  ...frå organisering med fire regionar. Tre av divisjonane gir rådgivingstenester etter aldersnivåa barnehage, barnetrinn og ungdomstrinn / vidaregåande opplæring / vaksenopplæring. Desse divisjonane omfattar ...
 • Vis Timer

  24.06.2016 | App

  ...vises som et kakediagram som gradvis blir mindre. Du kan velge alarmlyd og du kan også stille inn en «tidlig varsel». Den gir et lydsignal når tidsintervallet nærmer seg slutten, slik at man kan forberede seg ...
 • Statped og kompetanseløftet

  19.03.2022 | Artikkel

  Kompetanseløftet startet høsten 2020 og skal vare i fem år. Det omfatter ansatte i barnehager og skoler, pedagogisk-psykologisk tjeneste og andre tjenester som inngår i laget rundt barna og elevene. Marit ...
 • Hva er inkludering?

  19.11.2019 | Artikkel

  Illustrasjon av Jørn Østvik Statped har som mål å fremme inkludering, og arbeide for at alle deltar i barnehagens og skolens læringsfellesskap. Det innebærer at alle har en opplevelse av sosial tilhørighet, og ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!