Til hovedinnhold
Viser 641–650 av 983 treff.
 • Tilgang til informasjon

  11.05.2023 | Kapittel

  ...i arbeidslivet Hjelpemidler Lese- og sekretærhjelp Tolk- og ledsager Les om tilrettelegging i: barnehage og skole arbeid og utdanning ...
 • Samarbeid og faste tolker

  17.02.2022 | Kapittel

  ...tolket samhandling, og hvordan de kan være en støtte for barna. I neste modul retter vi blikket mot barnehage og opplæring. Vi skal se noen eksempler på situasjoner med tolk og reflektere rundt hva som skjer ...
 • Epilepsi

  05.06.2020 | Kapittel

  ...skyldes autismespekterforstyrrelser (ASF). Å utrede symptomer er viktig for å lykkes med behandling og tiltak. Mange med epilepsi og autisme har i tillegg andre psykiske og fysiske lidelser, samt utviklingshemming ...
 • Interesser og medbestemmelse

  07.02.2023 | Kapittel

  Tilrettelegging og tiltak som tar utgangspunkt i interesser og muligheter til medbestemmelse er særlig aktuelt i møte med barn og elever med utviklingshemming. Mange strever med oppmerksomhet og konsentrasjon ...
 • Afasi og spesialundervisning: veiledning i dokumentasjon av praksis

  03.02.2016 | Veileder

  ...kunnskap om hvorvidt undervisningen er på rett spor. God dokumentasjon av framdriften i de praktiske tiltakene er et nødvendig grunnlag for behovsvurderinger i forbindelse med sakkyndige uttalelser, rapporter ...
 • Hørseltap og tilrettelegging i videregående skole

  16.06.2016 | Artikkel

  ...sies i slike situasjoner.   Det er nyttig at læreren kjenner til og benytter praktiske pedagogiske tiltak for å sikre at eleven med hørselstap får mulighet til deltakelse i og utbytte av undervisningen.
 • Litteratur

  19.03.2022 | Kapittel

  T., Hildebrand, K., Olsen, K. (2016): Mennesker med autismespekterforstyrrelser– Utfordringer i tiltak og behandling. Gyldendal Akademisk.   Øzerk, M. & Øzerk, K. (2020), Autisme og pedagogikk. Teoretiske ...
 • Spesialpedagogisk leseopplæring – en veileder

  15.12.2016 | Veileder

  Veilederen handler om helhetslesing – en ramme om metodiske tiltak i spesialpedagogisk lese- og skriveopplæring. Hensikten med veilederen er at helhetslesing som arbeidsmåte skal bli et enda bedre hjelpemiddel ...
 • Undergrupper av språklydsvansker

  04.08.2023 | Kapittel

  ...igjen. Som regel er det ingen spontan forbedring av denne type vanske og som tiltak anbefales det artikulasjonstrening (se tiltak) rettet mot de lyder som artikuleres feil. Forsinket fonologisk utvikling ...
 • Filmer om ulike hjerneskader

  01.12.2021 | Artikkel

  Vi møter fire personer som har opplevd en skade i hjernen. De deler sine erfaringer, kunnskap og tiltak som har betydning for læring. Når hjernen skades Når hjernen skades Juna Da Juna ble utsatt for et ...