Søk | www.statped.no

Viser 641 - 650 av 986 treff.

 • Spesialpedagogisk leseopplæring – en veileder

  15.12.2016 | Veileder

  Veilederen handler om helhetslesing – en ramme om metodiske tiltak i spesialpedagogisk lese- og skriveopplæring. Hensikten med veilederen er at helhetslesing som arbeidsmåte skal bli et enda bedre hjelpemiddel ...
 • SMART – undersøkelse og behandling ved alvorlig hjerneskade

  02.03.2016 | Artikkel

  ...stimulering. SMART måler responsfrekvens og -styrke som er av stor betydning ved valg av rehabiliteringstiltak. SMART stiller krav til tverr-faglighet og deltakelse fra pårørende i kartleggingen og kan ...
 • Utredning av språk og tale

  04.03.2022 | Tjeneste

  ...til opplæring, deltakelse og læringsmiljø. Før søknad til Statped skal PPT ha utredet brukeren, satt i gang tiltak lokalt og evaluert disse. Hvordan man får tjenesten Tjenesten fås ved at pedagogisk-psykologisk tjeneste ...
 • Kartlegging av alternativ og supplerende kommunikasjon

  08.06.2020 | Artikkel

  får riktig oppfølging. En målsetting er også å observere eventuelle endringer i behov slik at tiltakene til enhver tid er tilpasset personen med behov for ASK.    
 • Om flerspråklighet og spesialpedagogiske behov

  02.09.2022 | Artikkel

  ...utvikle sine ferdigheter på dette språket, men behersker det ikke fullt ut som opplæringsspråk i barnehage eller skole. Dette er ingen spesialpedagogisk utfordring, men det kan være behov for spesiell tilrettelegging ...
 • Afasi og spesialundervisning: veiledning i dokumentasjon av praksis

  03.02.2016 | Veileder

  ...kunnskap om hvorvidt undervisningen er på rett spor. God dokumentasjon av framdriften i de praktiske tiltakene er et nødvendig grunnlag for behovsvurderinger i forbindelse med sakkyndige uttalelser, rapporter ...
 • Epilepsi

  05.06.2020 | Kapittel

  ...skyldes autismespekterforstyrrelser (ASF). Å utrede symptomer er viktig for å lykkes med behandling og tiltak. Mange med epilepsi og autisme har i tillegg andre psykiske og fysiske lidelser, samt utviklingshemming ...
 • Litteratur

  19.03.2022 | Kapittel

  Hildebrand, K., Olsen, K. (2016): Mennesker med autismespekterforstyrrelser (ASD) – Utfordringer i tiltak og behandling. Gyldendal Akademisk.   Øzerk, M. & Øzerk, K. (2020), Autisme og pedagogikk. Teoretiske ...
 • Henvisning fra helseforetak

  07.09.2017 | Artikkel

  eksempelvis om nyoppdaget, alvorlig sansetap eller ervervet hjerneskade og kan da iverksette strakstiltak. Dersom Statped tilbyr slike tjenester, informeres pedagogisk-psykologisk tjeneste om dette.
 • Taleapraksi

  16.05.2022 | Artikkel

  ...språklyder hovedutfordringen. Denne teksten tar for seg symptomene på taleapraksi og logopediske tiltak. For en teoretisk gjennomgang av taleapraksi kan du lese denne teksten om taleapraksi skrevet av ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!