Søk | www.statped.no

Viser 651 - 660 av 986 treff.

 • Kombinert sansetap og døvblindhet

  02.12.2021 | Fagområde

  ...etablert for å drive oppbygging og spredning av kompetanse knyttet til kartlegging/utredning og støttetiltak til personer med medfødt eller ervervet døvblindhet.
 • Overgang til voksenlivet

  07.07.2020 | Kapittel

  ...arbeidsliv er avgjørende for ungdommer med autisme, og planleggingen av voksenlivet bør derfor starte tidlig. Mens eleven enda er i videregående opplæring er det viktig å forberede det som skal skje etter endt ...
 • Utvikling av talespråk hos døve og sterkt tunghørte

  24.06.2016 | Artikkel

  ...komplisert prosessen er. Nå skjer diagnostisering tidligere enn før, og det hørselstekniske utstyret er bedre. Det gjør at døve barn i dag har tidligere og bedre tilgang til talespråket. Men utbyttet av ...
 • Tilrettelegging for elever med stamming - hva kan lærerne gjøre?

  03.06.2021 | Video

  ...bidra til en bedre skolehverdag gjennom støtte og tilpasning. I denne filmen presenteres aktuelle tiltak i skolen. Husk at behov for tilrettelegging like gjerne kan gjelde elever med lite eller ingen hørbar ...
 • Oppdage synsvansker

  21.03.2022 | Artikkel

  ...lese og skrive bør også regelmessig sjekke synet. Jo tidligere synsvansken blir oppdaget, jo raskere kan det settes inn medisinske og pedagogiske tiltak. Det anbefales målrettede undersøkelser av syn: Hvis ...
 • Juvenil Nevronal Ceroid Lipofuscinose (JNCL)

  24.10.2017 | Artikkel

  Når diagnosen JNCL er stilt, må mange forhold rundt eleven tilrettelegges. Det er viktig å komme tidlig i gang. Eleven vil miste mange av sine funksjoner og ferdigheter. Ny innlæring kan være krevende ...
 • Hverdagsbyen

  30.09.2021 | Artikkel

  Hverdagsbyen er et eksempel på hvordan barn i barnehagen på en praktisk og digital måte kan lære om programmering. Inkludering i barnehagen handler blant annet om tilrettelegging for sosial deltakelse ...
 • Opplæring i digitale ferdigheter

  15.06.2016 | Artikkel

  Barn bør fra tidlig alder lære å håndtere digitale verktøy og forstå hvordan de kan brukes og manipuleres. Selv ganske små barn kan håndtere kamera, og med litt støtte fra voksne se hvordan et bilde kan ...
 • Tid og forutsigbarhet

  07.09.2022 | Kapittel

  ...rutiner gir forutsigbarhet og faste gjøremål som gjentas gir oversikt over hva som skal skje. Mange barnehager har en visuell dagsplan med bilder av de ulike aktivitetene. Dette kan gi oversikt og trygghet ...
 • 3DL- Tredimensjonal læring

  23.03.2020 | Nettressurs

  ...kompliserte faglige temaer. Dette kan bidra til dybdelæring og begrepsforståelse. Temaene kan brukes i barnehage, grunnskole og videregående skole. 3DL er et digitalt bibliotek med over 900 elementer. Biblioteket ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!