Til hovedinnhold
Viser 661–670 av 983 treff.
 • Demokrati

  17.08.2023

  ...medborgerskap er tverrfaglig tema og skal gå igjen i alle fag. Medborgerskap krever engasjement og innsats fra enkeltmennesket. Elevene må derfor forstå sammenhengen mellom individets rettigheter og plikter ...
 • Behandling av auditive forståelsesvansker

  28.06.2022 | Kapittel

  ...behandlingsprosedyre Engasjer pas. i konverserende samtale. Spør personlig relevante spørsmål (eks. ” Ser du fotballkamper på TV?”, ”Dro du til rådhuset i går?”, ”Bor du i Brønnøysund?”). Aksepter passende verbale og ...
 • Den alfabetiske koden

  30.05.2023 | Kapittel

  ...tanke på å lære å lese og skrive er å inneha en bevissthet om språklyder, stavelser, rim og rytme. Innsatsen rettes mot å oppfatte og tenke på lydene i språket som man møter rundt seg. Deretter skal de veiledes ...
 • Kva er best for barnet?

  12.10.2023 | Kapittel

  ...bli høyrd Barn veit ofte godt kva som er bra for dei, og kva dei vil – sjølv i svært ung alder. Barnehagar og skolar har ulike rutinar før skolestart. Som ein del av rutinane blir viktig informasjon gitt ...
 • Tid og forutsigbarhet

  07.09.2022 | Kapittel

  ...rutiner gir forutsigbarhet og faste gjøremål som gjentas gir oversikt over hva som skal skje. Mange barnehager har en visuell dagsplan med bilder av de ulike aktivitetene. Dette kan gi oversikt og trygghet ...
 • 3DL- Tredimensjonal læring

  23.03.2020 | Nettressurs

  ...kompliserte faglige temaer. Dette kan bidra til dybdelæring og begrepsforståelse. Temaene kan brukes i barnehage, grunnskole og videregående skole. 3DL er et digitalt bibliotek med over 900 elementer. Biblioteket ...
 • Mohr-Tranebjærg syndrom

  15.06.2021 | Kapittel

  ...synsnedsettelse. Syndromet skyldes mutasjoner i et mitokondrielt protein kalt TIMM8A. Nedsatt hørsel begynner tidlig i livet. Som regel er det først i ungdomsårene at synsnedsettelse forekommer, og den er langsomt ...
 • Gielalaš diđolašvuođaiskan – Språklig bevissthetsprøve

  12.02.2020 | Kartleggingsmateriell

  ...kartleggingsmaterialet er at lærere får kartlagt barna, slik at eventuelle språklige utfordringer oppdages på et tidlig stadium. Kartleggingsprøven gir også en indikasjon til lærere om hva eleven trenger å jobbe mer med ...
 • Eleven med ervervet hjerneskade - en veileder basert på nevropedagogisk tenkning

  02.02.2016 | Veileder

  ...som jobber med elever med en ervervet hjerneskade. En hjerneskade kan føre til at eleven mister tidligere ferdigheter. Dette byr på helt spesielle utfordringer med å tilpasse opplæringen.  Emner Ervervet ...
 • IPCA-kartlegging av kommunikative uttrykk

  12.10.2023 | Kartleggingsmateriell

  ...bruker enkelte ord eller andre symbolske uttrykk. IPCA egner seg både for barn, unge og voksne på tidlige utviklingstrinn.  Det gir en oversikt over en persons ulike kommunikasjonsuttrykk. En slik kartlegging ...