Søk | www.statped.no

Viser 671 - 680 av 986 treff.

 • Sammendrag

  19.02.2019 | Kapittel

  ...hvordan leken bygges opp i fire trinn, og begrunner hvorfor. Den kan være nyttig for pedagoger i barnehage og Skolefritidsordning (SFO) om hvordan de kan støtte blinde barn i lek med seende. Metoden kan ...
 • Taktile symboler og planer

  04.03.2016 | Veileder

  ...andre nærpersoner kan også ha nytte av veilederen. Den er først og fremst rettet mot barn og unge i barnehage- og skolealder, men med enkle tilpasninger, kan prinsippene og fremgangsmåtene være aktuelle for ...
 • TAKOM

  25.01.2022 | Nettressurs

  ...reflektere og dokumentere en utvikling. Padleten er delt inn i seksjoner som man ofte finner  i en barnehage/skole hverdag. Bla deg frem til den seksjonen du ønsker og ta i bruk de tegnene du har behov for ...
 • Eksempel

  18.09.2018 | Kapittel

  Jeg hadde hovedansvaret for barnet i barnehagetiden, med unntak av i lunsjen og dersom jeg måtte på et møte. Et par andre voksne kjente også barnet og var sammen med henne når jeg ikke var tilstede. Det ...
 • Skoleveien – to historier om skolestart

  27.01.2016 | DVD

  ...ulike veier til skolestart. På Hvaler har Viktors skolestart vært planlagt i over to år. Skole og barnehage samarbeider tett om kompetanseoverføring. Theas skolestart viser seg å bli mer kronglete. Det tar ...
 • Når barnet har nedsatt hørsel

  23.02.2016 | DVD

  Filmen er tenkt som et bidrag til øvrig oppfølging fra hjelpeapparatet, og kan bestilles gjennom barnehage, skole eller PPT, eller ved direkte kontakt til Statped sørøst, Holmestrand. Filmen er rettet mot ...
 • Hørselstap i grunnskolealder

  22.06.2016 | Artikkel

  Langsiktige målsetninger Gode overganger ved skifte av skole og lærere Planlegging av overgang mellom barnehage og skole for barn med hørselstap      ...
 • Kjenn hva jeg føler

  15.12.2016 | Veileder

  ...som er blinde eller sterkt svaksynte. Veilederen er primært skrevet for pedagogisk personale i barnehage og skole som arbeider med barn og unge som har en alvorlig synshemning og så store vansker med å ...
 • Albin og Luna og det mystiske speilet

  03.02.2016 | Bok/hefte

  ...og Kristin Billaud Feragen. Åse-Marie er førskolelærer og logoped, og har mange års erfaring fra barnehage som pedagog for barn med særlige behov. Kristin er spesialpsykolog, PhD. I 2009 tok hun en doktorgrad ...
 • Arbeidsoppgåve 2: Lære andre barn

  07.12.2021 | Kapittel

  Drøft i gruppe: På kva måte er den alternative kommunikasjonsforma synleg i barnehagen? Kva kan de gjere for å synleggjere denne kommunikasjonsforma endå meir? Tenk gjennom kva teikn/grafiske symbol som ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!