Søk | www.statped.no

Viser 691 - 700 av 986 treff.

 • De orale metodene

  24.06.2016 | Kapittel

  ...muligheter for suksess med dagens høretekniske utstyr, enn det som var mulig tidligere. Men det må tilføyes at, i kontrast til tidligere, vektlegger dagens orale metoder kommunikasjon i naturlige situasjoner ...
 • Microcephali

  10.06.2020 | Kapittel

  ...forekommer ved mange ulike sykdommer og syndromer. Microcephali kan skyldes en infeksjon hos fosteret tidlig i graviditeten som skader fosterets hjerne. Årsaken til en slik infeksjon kan være cytomegalusvirus ...
 • R

  01.12.2011

  ...opphopninger av pigment i øyebunnen. Retinoblastom, ondartet svulst utgått fra netthinnen. Viser seg i de tidlige barneår. Retinopathia, ikke inflammatorisk sykdom i retina f.eks. ved sukkersyke eller høyt blodtrykk ...
 • Behandling av auditive forståelsesvansker

  28.06.2022 | Kapittel

  ...behandlingsprosedyre Engasjer pas. i konverserende samtale. Spør personlig relevante spørsmål (eks. ” Ser du fotballkamper på TV?”, ”Dro du til rådhuset i går?”, ”Bor du i Brønnøysund?”). Aksepter passende verbale og ...
 • Lære andre barn

  07.12.2021 | Kapittel

  ...dei skal gjere det. Dei har behov for å få opplæring, og dei må øve.  Du og dei andre vaksne i barnehagen er ansvarlege for å legge til rette for slik læring. Når barna meistrar å kommunisere saman, legg ...
 • Kurs for fagpersoner om kombinerte syns- og hørselsvansker og døvblindhet

  20.06.2016 | Tjeneste

  ...til konsekvenser av brukernes syns- og hørselshemning. Tilrettelegging med tanke på kompenserende tiltak og optimalisering av fysiske og sosiale utviklings- og mestringsbetingelser. Emner kan være kommunikasjonskurs ...
 • Når atferden blir et problem

  25.08.2017 | Kapittel

  ...utforske verden barnet skader seg selv Når atferden er et problem, må vi vurdere tilrettelegging og tiltak som kan forebygge eller dempe den. Det samme gjelder selvsagt også hvis atferden fører til at barnet ...
 • Synstap, selvstimulering og stereotypier

  06.09.2017 | Veileder

  ...avvikende oppførsel.  Vurder om det finnes alternativ aktivitet som kan erstatte uønsket atferd. Legg tiltak på mildest mulig nivå av det som kan ha effekt hvis det er nødvendig å prøve å endre atferd. 
 • Sareptas afasikrukke- tips og oppgaver i afasiundervisningen

  03.02.2016 | Nettressurs

  ...underviser mennesker som har afasi (ervervede språk- og kommunikasjonsvansker etter skade i hjernen). Tidligere ble Sareptas afasikrukke 1 og 2 utgitt på CD-ROM, nå er de samlet i en felles nettressurs. Ca. 30 ...
 • Intervjuskjema for bakgrunnsopplysninger om stamming

  28.06.2019 | Kartleggingsmateriell

  ...inneholder 25 spørsmål knyttet til stammingens start, utvikling og symptomer, samt spørsmål om tidligere behandling og generell informasjon. Informasjonen skal gis gjennom avkrysning i bokser og utdypende ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!