Til hovedinnhold
Viser 701–710 av 993 treff.
 • Ja og nei

  10.09.2019 | Kapittel

  ...uttrykk for å si ja eller nei. Å finne egnede uttrykksformer for dette vil derfor være et viktig tiltak. Disse filmene vil gi deg råd om hvordan du kan lete etter, tolke og lære bort egnede uttrykk for ...
 • Erfaringer

  16.09.2021 | Kapittel

  ...skoler i ulike kommuner i Norge gjennomført dette som skoleutvikling. Skoler som har gjennomført kompetansetiltaket har gitt positive tilbakemeldinger på både innhold og opplegg. Dette er uttalelser fra noen ...
 • Arbeidsliv

  21.09.2023 | Kapittel

  ...hjelpemidler og kompenserende teknikker Eikholt har tilpasningskurs i regi av NAV. Signo har arbeidsmarkedstiltak for døve og personer med døvblindhet, på oppdrag fra NAV.
 • Om skriving

  04.08.2023 | Kapittel

  Hvorvidt utfordringene handler om innkoding, formidling eller begge deler har stor betydning for hvilke tiltak og hjelpemidler som vil være nyttige. Film skriving ...
 • Pedagogisk tilrettelegging

  18.03.2022 | Kapittel

  ...til en god ramme for barnet/den unge å utvikle seg innenfor. Generell forebyggende tilpasning og tiltak bidrar til forutsigbarhet og støtte. Autisme og pedagogisk tilrettelegging  Struktur og forutsigbarhet ...
 • Hva er stemmevansker?

  01.03.2023 | Kapittel

  ...innvirkning på barn og unges skolehverdag, hvordan man fungerer på jobb og på fritiden. Logopediske tiltak som er målrettede, bevisstgjøringsarbeid, samt tilrettelegging er viktige faktorer for at man skal ...
 • Behandling av auditive forståelsesvansker

  28.06.2022 | Kapittel

  ...behandlingsprosedyre Engasjer pas. i konverserende samtale. Spør personlig relevante spørsmål (eks. ” Ser du fotballkamper på TV?”, ”Dro du til rådhuset i går?”, ”Bor du i Brønnøysund?”). Aksepter passende verbale og ...
 • Tolk i opplæringen

  20.04.2023 | Kapittel

  ...jevnaldrende. Saltnes et.al (2020) viser til flere studier som diskuterer bruk av tolk som inkluderingstiltak. De peker på at døve elever bare er tilsynelatende inkludert gjennom å få oversatt det som ...
 • Når atferden blir et problem

  25.08.2017 | Kapittel

  ...utforske verden barnet skader seg selv Når atferden er et problem, må vi vurdere tilrettelegging og tiltak som kan forebygge eller dempe den. Det samme gjelder selvsagt også hvis atferden fører til at barnet ...
 • Regning og hørselstap

  24.06.2016 | Artikkel

  ...med nedsatt hørsel kan ha færre erfaringer med matematiske begreper enn jevnaldrende. Forebyggende tiltak er å legge til rette for utvikling av matematisk språk, effektive problemløsnings- og regnestrategier ...