Søk | www.statped.no

Viser 711 - 720 av 986 treff.

 • Programmering for elever med nedsatt syn og blindhet

  19.08.2021 | Tema

  ...blindhet. Målgruppen er pedagoger i grunnopplæringen, men innholdet er også relevant for pedagoger i barnehagen.
 • Gemensamma vägar

  10.06.2022 | Artikkel

  ...universitetene i Sverige, Norge og Finland.  I tillegg presenteres og diskuteres dagens utviklingsarbeid fra barnehager og skoler. Se program og informasjon om dialoggrupper. Koneransen er samarbeid mellom Nord universitet ...
 • Gi tilgang til kommunikasjon

  07.12.2021 | Kapittel

  ...vurderingar knytt til kva ein treng, og korleis det skal nyttast. Det blir laga mykje bra materiell i barnehagar og skular, og det er mogleg å dele materiell med kvarandre. Det er likevel fortsatt stort behov ...
 • Overganger mellom aktiviteter

  28.08.2014

  ...som er barnehagelærer, vurderer hva det enkelte barn med oppmerksomhetsproblemer trenger av forberedelser. Noen barn trenger flere og hyppige forberedelser for å avslutte. For barn i barnehagealder, og for ...
 • Tverrfaglige synsfunksjonskartlegginger

  19.06.2016 | Tjeneste

  ...viktig med spesialisert synspedagogisk kompetanse for å utarbeide gode tiltak for å kompensere for synshemningen. Dette kan være tiltak knyttet til fysisk tilrettelegging (lys, kontrast og størrelse), aktuelle ...
 • Barn og unge med nedsatt syn. Håndbok for PP-tjenesten

  30.11.2015 | Bok/hefte

  ...likeverd og høy kvalitet i barnehagen. Heftet er først og fremst ment som en hjelp i PP-tjenestens arbeid med utredning og sakkyndig vurdering. Det er også aktuelt for barnehager, skoler og andre som har ...
 • Sosial rehabilitering

  02.02.2016 | Artikkel

  ...etter en ervervet hjerneskade. "For at rehabilitering skal ha størst sjanse til å lykkes, bør hjelpetiltakene settes inn i de sosiale sammenhengene der eleven naturlig hører til. Samtidig er det viktig at ...
 • Rådgivning og veiledning om språk og tale

  07.09.2017 | Tjeneste

  ...leppe-kjeve-ganespalte.   Forarbeid før søknad Før søknad til Statped skal PPT ha utredet brukeren, satt i gang tiltak lokalt og evaluert disse. Statped trenger relevante dokumenter for å vurdere søknaden. Se liste over ...
 • Ja og nei

  10.09.2019 | Kapittel

  ...uttrykk for å si ja eller nei. Å finne egnede uttrykksformer for dette vil derfor være et viktig tiltak. Disse filmene vil gi deg råd om hvordan du kan lete etter, tolke og lære bort egnede uttrykk for ...
 • Slik jobbar Statped med afasi

  19.02.2020 | Artikkel

  ...helseføretak skal PPT vere innsøkande instans. Fagområdet afasi tilbyr utredning av afasi og gir råd om tiltak. Utredninga baserast på behovet formidla i søknaden. Vi kartlegg systematisk og har ei heilskapleg ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!