Søk | www.statped.no

Viser 721 - 730 av 986 treff.

 • Tverrfaglige synsfunksjonskartlegginger

  19.06.2016 | Tjeneste

  ...viktig med spesialisert synspedagogisk kompetanse for å utarbeide gode tiltak for å kompensere for synshemningen. Dette kan være tiltak knyttet til fysisk tilrettelegging (lys, kontrast og størrelse), aktuelle ...
 • Gi tilgang til kommunikasjon

  07.12.2021 | Kapittel

  ...vurderingar knytt til kva ein treng, og korleis det skal nyttast. Det blir laga mykje bra materiell i barnehagar og skular, og det er mogleg å dele materiell med kvarandre. Det er likevel fortsatt stort behov ...
 • Vansker med å sovne om kvelden

  23.05.2018 | Kapittel

  ...om kvelden. En slik bevisstgjøring kan noen ganger føre til en bedring i seg selv. Samarbeid med barnehagen om soverutiner. Smokk og/eller kosedyr kan være betryggende og beroligende for noen barn.
 • Gemensamma vägar

  10.06.2022 | Artikkel

  ...universitetene i Sverige, Norge og Finland.  I tillegg presenteres og diskuteres dagens utviklingsarbeid fra barnehager og skoler. Se program og informasjon om dialoggrupper. Koneransen er samarbeid mellom Nord universitet ...
 • Programmering for elever med nedsatt syn og blindhet

  19.08.2021 | Tema

  ...blindhet. Målgruppen er pedagoger i grunnopplæringen, men innholdet er også relevant for pedagoger i barnehagen.
 • Slik jobber Statped med stemmevansker

  15.02.2022 | Kapittel

  PPT likevel være innsøkende instans. Stemmeteamet tilbyr utredning av stemmevansker, og gir råd om tiltak. Utredningen baseres på behovet som er formidlet i søknaden. Vi kartlegger systematisk og har en ...
 • Bruk av spill i kartlegging

  30.08.2022 | Kapittel

  ...skjemaer fra flere personer sammenfattes, vil det gi et helhetlig og positivt perspektiv av eleven. Tiltaket bidrar til at barnets stemme blir hørt. Kartlegging på trygg arena Det er viktig å finne en arena ...
 • Forklaring

  13.09.2018 | Kapittel

  Tidlig i barns utvikling kjennetegnes kontakt av fysisk nærhet. Den voksne svarer på barnets smil, stemme, gjesping, vugging og veiving med hendene, slik at barnet oppfatter det. Avstanden er med andre ...
 • Hva er norsk tegnspråk (NTS)?

  09.06.2016 | Artikkel

  ...andre. De yngste barna uttrykker seg tidligere med hender og ansiktsuttrykk enn muntlig språk. Små barn omgitt av tegnspråk, kan dermed kommunisere med omgivelsene tidligere med tegn enn med talespråk. Lær ...
 • Barn og unge med nedsatt syn. Håndbok for PP-tjenesten

  30.11.2015 | Bok/hefte

  ...likeverd og høy kvalitet i barnehagen. Heftet er først og fremst ment som en hjelp i PP-tjenestens arbeid med utredning og sakkyndig vurdering. Det er også aktuelt for barnehager, skoler og andre som har ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!