Søk | www.statped.no

Viser 761 - 770 av 986 treff.

 • Samlingsstund

  28.08.2014

  Den tradisjonelle samlingsstunden som aktivitet er ofte fast innarbeidet i daglige barnehagerutiner, og er en felles start på dagen. Faste aktiviteter gir god forutsigbarhet for alle barn. Samlingsstunden ...
 • Arbeidsoppgåve 3: Følgje barnet sine initiativ

  07.12.2021 | Kapittel

  Denne oppgåva passar som tema på ei avdeling i barnehagen. Situasjonen er frileik. Tenk gjennom kva de som vaksne kan gjere for å sjå kvart einskild barn og følgje initiativa og ideane dei har i leik og ...
 • Kontaktbok

  04.05.2015 | Kapittel

  ...nyttig hjelpemiddel. Den kan gi grunnlag for å snakke om viktige hendelser på andre arenaer enn barnehagen og skolen. Den kan også være til hjelp når de voksne ikke forstår hint fra barnet. En elev var ...
 • Nedlasting og bruk av apper og programvare

  29.04.2020 | Kapittel

  ...apper og programvare som vi omtaler, lagrer personopplysninger. Det innebærer at når skoler og barnehager laster ned og tar i bruk apper og programvare, er skole- og barnehageeiere ansvarlig for å ivareta ...
 • Støttemateriell for god praksis

  06.06.2016 | Bok/hefte

  ...kan gjennomføres Deltagelsesplaner Målgruppen for heftet er faglige team i boliger, dagsentra, barnehager, skoler og sykehjem. Statped Espen Ursin ved Oslo Voksenopplæring Nydalen og Knut Slåtta ...
 • Hvordan motivere til skriving

  16.06.2016 | Artikkel

  ...det å lære å lese og skrive når du er hørselshemmet, krever motivasjon knyttet til to hovedområder: Tidlig erfaring med at nærpersoner leser og skriver og har nytte og glede av det. Eleven oppnår fordeler ...
 • Hørsel og universell utforming

  17.06.2016 | Artikkel

  ...utfordrende. Derfor er det viktig med: god akustisk utforming av rom bruk av lyddempende materialer tiltak for redusert bakgrunnsstøy bruk av lyd- og taleoverføringsutstyr benyttes Pålagt universell utforming ...
 • Minoritetsspråklige elever og ordlæring

  27.01.2016 | Artikkel

  ...øvrige elever i klasse/skolen. De siste årene har det vært økende interesse for hvordan skoler og barnehager kan tilrettelegge for læring av ordkunnskap. Særlig har det vært interesse for å finne metoder ...
 • Læring i samspill når en elev har hodeskade

  30.03.2016 | Artikkel

  Statpeds teoretiske basis, kunnskap og kunnskapsutvikling, samt konkret arbeid ute i skoler og barnehager. Statped ...
 • Vedvarende tretthet

  10.02.2020 | Kapittel

  ...faktorer som påvirker (f.eks. støy, lys, m.m.) Ha et rom barnet/eleven kan trekke seg tilbake til på barnehagen/skolen   ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!