Til hovedinnhold
Viser 771–780 av 983 treff.
 • Hva er Tourettes syndrom?

  03.11.2021 | Kapittel

  ...forekomme på diagnosetidspunkt. Det er tilstrekkelig at det beskrives at det har vært til stede tidligere. Det vanlige er at tics kommer og går. De endrer seg i karakter, kan forsvinne i perioder og så ...
 • Utredning av døvblindhet

  11.05.2023 | Kapittel

  Mange barn blir i dag utredet for døvblindhet når de er små eller i tidlig skolealder. Men vi kjenner også til personer som ikke har blitt utredet for medfødt døvblindhet før de har blitt voksne. Når det ...
 • Eksempler på apper med påminnelser og timere

  23.10.2019 | Kapittel

  ...som et kakediagram som gradvis blir mindre. Du kan velge alarmlyd, og du kan også stille inn en «tidlig varsel». Den gir et lydsignal når tidsintervallet nærmer seg slutten, slik at man kan forberede seg ...
 • Læring hos barn og unge med synshemming

  27.05.2016 | Nettressurs

  ...med synshemming er nødvendig for å sikre at de får fullt utbytte av læring og det sosiale livet i barnehage og på skolen. Voksnes rolle og holdning har stor betydning, og her er støttelærer og assistenters ...
 • Bruk av følelsesgjenstander

  04.05.2015 | Kapittel

  ...synstapet ved å benytte berøringssansen, og de bruker punktskrift og/eller annet taktilt materiell i barnehage og skole. Vi har gode erfaringer med å bruke følelsesgjenstander i følelsessamtalene, men bruken ...
 • Hvorfor er det nødvendig å lære blinde barn og leke med jevnaldrende

  19.02.2019 | Kapittel

  ...trenger likevel bekreftelse på at det de gjør er bra samt veiledning i sansekompenserende tiltak. Slike tiltak kan være å få barnet aktivt motorisk, lære det å leke, vise barnet andre barn og støtte det ...
 • Juvenile Neuronal Ceroid Lipofuscinosis, Childhood Dementia and Education

  09.05.2019 | Bok/hefte

  ...planleggingsverktøy for individer med JNCL i ulike livsfaser, og den inneholder noen små forsøk der tiltak er prøvd ut. Boka angir retningslinjer og forslag til god praksis med utgangspunkt i den typiske ...
 • Snakk om stamming med apper

  12.06.2020 | Artikkel

  ...hva som er realistisk å få til og jobbe med å justere forventninger. Lære mer om stamming Et viktig tiltak for ufarliggjøring er god, alderstilpasset informasjon om stamming. Sammen kan dere søke på nett ...
 • Kartlegging av utviklingsmessige språkforstyrrelser (DLD)

  04.08.2023 | Kapittel

  ...språklige utfordringer og eventuelt sameksisterende vansker er helt nødvendig for å finne effektive tiltak og kunne tilrettelegge til barnets beste. Kartleggingsprosessen kan bestå av observasjon av personen ...
 • Kartlegging av språklydsforstyrrelser (Diffkas)

  04.10.2023

  Diffkas er det mulig å avgjøre hvilken undergruppe av språklydsforstyrrelser et barn tilhører, slik at tiltak kan tilpasses type vanske. Kartleggingsverktøyet består av en hovedtest (Stimulusbok 1), en inkonsistenstest ...