Til hovedinnhold
Viser 791–800 av 982 treff.
 • Støttemateriell for god praksis

  06.06.2016 | Bok/hefte

  ...kan gjennomføres Deltagelsesplaner Målgruppen for heftet er faglige team i boliger, dagsentra, barnehager, skoler og sykehjem. Statped Espen Ursin ved Oslo Voksenopplæring Nydalen og Knut Slåtta ...
 • DIAS - testverktøy

  05.03.2020 | Kartleggingsmateriell

  ...stede, og måle taleapraksiens alvorlighetsgrad. Verktøyet egner seg også for å evaluere effekten av tiltak, ved at man kan undersøke om de spesifikke symptomene ved gjentatt testing fortsatt er til stede ...
 • Introduksjon

  03.06.2021 | Kapittel

  Den norske skolen bygger på prinsipp om inkluderende opplæring. Her finner du tips og tiltak til hvordan det kan gjennomføres i praksis. Inkluderende opplæring er blant annet forankret i retten til å gå ...
 • I en annen verden

  27.01.2016 | DVD

  ...syndrom kan ikke medisineres, og det eneste som kan bedre tilstanden, er omfattende, systematiske opplæringstiltak. Dette betyr at den viktigste behandlingsarena for barn og unge med Asperger syndrom er skolen ...
 • JNCL og fysisk aktivitet

  04.11.2016 | Bok/hefte

  JNCL. Boka tar for seg en innføring i sykdommens karakter. Når det gjelder motorisk aktivitet og tiltak for å fremme og vedlikeholde bevegelsesfunksjon hos denne gruppen, er det foreløpig relativt lite ...
 • Planlegging

  17.08.2023 | Kapittel

  ...planlegging og fordeling av ansvar. Planlegging gir også et godt grunnlag for å evaluere og justere tilretteleggingstiltak. I tillegg gir det eleven oversikt og forutsigbarhet om hva som skal skje i neste time og ...
 • Forklaring

  18.09.2018 | Kapittel

  ...og pakket den. Dette gjorde vi også sammen med hele barnegruppen. Da vi hadde kommet tilbake til barnehagen, tegnet og dramatiserte vi det vi hadde gjort og opplevd. Dersom vi hadde kjørt t-bane, satte vi ...
 • Kunnskapsoversikt forskningsfunn hørsel

  22.01.2019 | Bok/hefte

  ​Forskning om hvordan hørselshemmede barn og unge med store og små hørselstap har det på skolen og i barnehagen, tegner et bilde av at de jevnt over strever mer i skolen enn elever uten hørselshemninger. Prosjektet ...
 • Vedvarende tretthet

  10.02.2020 | Kapittel

  ...faktorer som påvirker (f.eks. støy, lys, m.m.) Ha et rom barnet/eleven kan trekke seg tilbake til på barnehagen/skolen   ...
 • Skolefaglige temaer

  07.02.2023 | Kapittel

  ...aktiviteter som kan tilpasses de fleste, se for eksempel 58 literacy tips. Den kompetansen mange barnehager og skoler har om begynneropplæringen i lesing og skriving er relevant for mange barn og elever ...