Søk | www.statped.no

Viser 811 - 820 av 986 treff.

 • Working with multilingual aphasia: attitudes and practices among speech and language pathologists in Norway

  07.04.2022 | Artikkel

  ...begrensede kliniske ressurser. Resultatene diskuteres med tanke på deres implikasjoner for utdanning og tiltak som trengs for å minimere nåværende mangler i tjenesteytingen til flerspråklige personer med afasi ...
 • Assessment Challenges in Acquired Aphasia in Multilingual Individuals

  07.04.2022 | Artikkel

  ...størrelsen på lesjonen, og i hvilken grad personer med afasi blir friske – med tid og logopediske tiltak – avhenger av deres språklige ferdigheter før skaden, avhengig av eksogene og endogene variabler ...
 • Støtte i språk og kommunikasjon

  18.03.2022 | Kapittel

  ...til uttrykk i hverdagen, både faglig og sosialt, for å kunne analysere atferden og finne ut hvilke tiltak en skal sette inn. Faste strukturer og visuelle/taktile symboler er god støtte for å forstå språk ...
 • At være barn og ung med Usher syndrom

  04.01.2022 | Bok/hefte

  Erfaringene som beskrives i dette heftet kan bidra til mer kunnskap om betydningen av forebyggende tiltak allerede i barndommen til mennesker med Usher syndrom. Bettina Kastrup Pedersen, Karina Højbjerre ...
 • Ulike typer lesevansker

  28.05.2020 | Artikkel

  ...gi en rask oversikt over ulike typer lesevansker, og gir grunnleggende føringer for kartlegging og tiltak. Formelen Leseforståelse = avkoding x lytteforståelse viser på en enkel måte at leseforståelse involverer ...
 • Autisme og alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

  02.12.2019 | Artikkel

  ...de mener, kommunisere og ikke være avhengig av at andre skal snakke for de, er det viktig å starte tidlig med ASK.  ASK er alt som hjelper en person til å kommuniser effektivt, når tradisjonelle måter å ...
 • 2-tusen

  06.06.2016 | Nettressurs

  Både Rammeplanen for barnehagen og Kunnskapsløftet (LK20) vektlegger utvikling av språklige ferdigheter i mange av målformuleringene. Temaene i nettressursen passer både til barnehagen og til flere fag i ...
 • Stig sin kommunikasjonsbok

  22.02.2015 | Bok/hefte

  ...veggversjon av de mest brukte symbolene. Disse hang vi opp i lekekroken i barnehagen, hvor han når tak i dem selv. I barnehagen tilstreber de at kommunikasjonsboka skal være tilgjengelig for ham hele tiden ...
 • Hvordan bruke Book Creator

  24.10.2019 | Kapittel

  ...kommunikasjon og erfaringsutveksling med Åses nærpersoner. Book Creator som kommunikasjonsverktøy Barnehagens digitale praksis Denne filmen viser hvordan Book Creator kan brukes på tur. Resultatet er en bok ...
 • Overganger for elever med nevroutviklingsforstyrrelser

  03.06.2021 | Kapittel

  ...skaper stress og frustrasjon i løpet av en skoledag og som eventuelt gjør skoleoppmøte vanskelig. Et tidlig tegn på skolefravær kan være at en elev viser motvilje i overgangen hjem – skole. Rapporterer foreldre ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!