Til hovedinnhold
Viser 821–830 av 981 treff.
 • Tilrettelagte læremidler

  12.06.2023 | Kapittel

  ...og fagets egenart. Lærebøkene kan bestilles gjennom hele året. Dersom boka ikke er tilrettelagt tidligere, må du søke om å få den tilrettelagt innen følgende frister: 20. januar for grunnskolen, Vg2 og ...
 • Metode for en helhetlig skriftspråkopplæring

  30.05.2023 | Kapittel

  ...emergent literacy, via den alfabetiske koden og til conventional literacy, er glidende. Både i den tidlige undersøkende, utprøvende og lekende fasen og i den mer formelle opplæringsfasen, handler det om å ...
 • Trinn 5 Et gjenkjennelig ord

  30.05.2023 | Kapittel

  ...forståelige ord. Eksempel med tastatur: iLCR6a iLKVKC CPRSB WRKe BRKe Personer på dette nivået er fortsatt tidlige/emergent skrivere. De trenger fokus på lesing og skriving og også daglige muligheter til å skrive ...
 • Trinn 8 Setningsledd på mer enn tre ord

  30.05.2023 | Kapittel

  ...trenger ikke bilder/illustrasjoner for å forstå Eks: jei fik en is Personer på dette trinnet er tidlige konvensjonelle lesere og skrivere. De trenger konvensjonelle lese- og skriveaktiviteter – og de trenger ...
 • Trinn 9 En eller to komplette/fullstendige setninger

  30.05.2023 | Kapittel

  ...setningen. Eks. Pappa komer jem om to dager Star WARs er kul og bra Personer på dette trinnet er tidlig alfabetisk lesere og skrivere. De trenger konvensjonelle lese- og skriveaktiviteter – og de trenger ...
 • Trisomi 13 (Pataus syndrom)

  10.06.2020 | Kapittel

  ...kromosomanalyse. Familier som har fått et barn med Trisomi 13, eller som har fått konstatert at et tidligere foster har hatt syndromet, får som regel genetisk veiledning. Risikoen for å få et barn til med ...
 • Multifunksjonshemming – interessekartlegging

  23.11.2023 | Publikasjon

  ...sansekanalene er valgt fordi de sansemessige kvalitetene i stimuli og aktiviteter ofte fenger personer på tidlige utviklingstrinn / med multifunksjonshemning. I øverste rubrikk under hver kategori er det listet ...
 • Sareptas afasikrukke- tips og oppgaver i afasiundervisningen

  03.02.2016 | Nettressurs

  ...underviser mennesker som har afasi (ervervede språk- og kommunikasjonsvansker etter skade i hjernen). Tidligere ble Sareptas afasikrukke 1 og 2 utgitt på CD-ROM, nå er de samlet i en felles nettressurs. Ca. 30 ...
 • Social Networks

  22.02.2015 | Kartleggingsmateriell

  Networks Noteringshefte kom i ny norsk utgave juni 2010. Den reviderte utgaven er tilsendt alle som tidligere har kjøpt Social Networks. Amerikanske AugComInc har gitt svar på sentrale spørsmål om Social Networks ...
 • Tilrettelegging for et godt språkmiljø

  04.08.2023 | Kapittel

  Disse tiltakene er anbefalt benyttet av lærere, spesialpedagoger, foreldre og andre som omgås eller samtaler med personer med språkvansker. Tiltakene vil kunne ha effekt for barn, unge og voksne med språkvansker ...