Til hovedinnhold
Viser 841–850 av 982 treff.
 • Planlegging

  23.08.2023 | Kapittel

  Det anbefales at det skoleforberedende arbeidet starter tidlig på høsten året før skolestart for at tilretteleggingen skal bli så god som mulig, og for at overgangen skal bli så god som mulig for barnet ...
 • Trinn 4 Bokstaver i gruppe

  30.05.2023 | Kapittel

  ...forståelige ord. Eksempel med tastatur: iLCR6a iLKVKC CPRSB WRKe BRKe Personer på dette nivået er fortsatt tidlige/emergent skrivere. De trenger fokus på lesing og skriving og også daglige muligheter til å skrive ...
 • Trinn 7 Skrive lister

  30.05.2023 | Kapittel

  ...eller mellomrom. Leseren trenger ikke støtte i illustrasjoner. bilde Personer på dette nivået er nå tidlige konvensjonelle lesere og forfattere. De bør nå ha gått over til mer formelle lese- og skriveopplæring ...
 • Eksempel på en skriveaktivitet i gruppe

  31.05.2023 | Kapittel

  ...tilrettelegge slik at en person kan starte med å skrive selv? Dag 5 skrive selv Husk at å være en tidlig skriver ikke handler om å lære bokstaver og staving, men gjennom «skribling», «lekeskriving», «hemmelig ...
 • Alternativ blyant – skriveredskaper/kompensatoriske

  31.05.2023 | Kapittel

  ...og skriveopplæringen for alle. Alternative blyanter bør derfor tilbys personer hele veien fra den tidlige utforskende "skriblingen" til skriving med gjenkjennelige ord. Personer uten funksjonshemninger har ...
 • Syn

  11.05.2023 | Kapittel

  ...brytningsfeil, skjeling eller uklar linse kan påvirke utviklingen av synet. Dersom barnet kommer tidlig til behandling, kan barnet likevel få en normal synsutvikling. Arvelige sykdommer og tilstander eller ...
 • Døvblindhet

  11.05.2023 | Kapittel

  ...døvblindhet når den kombinerte syns- og hørselsnedsettelsen er til stede ved fødselen eller inntrer så tidlig i livet at grunnleggende kommunikasjon ikke er utviklet. Medfødt døvblindhet innebærer at kommunikasjon ...
 • Down syndrom (Trisomi 21)

  10.06.2020 | Kapittel

  ...det indre øret, ofte kombinert med en kronisk infeksjonstendens. Personer med Downs syndrom får tidligere aldersbetingede hørselstap, presbyacusis, enn andre. En antar at mange vil ha behov for høreapparat ...
 • Bokstavinninnlæring for hørselshemmede elever

  02.04.2018 | Artikkel

  ...kjenne igjen og kan ikke så lett forveksles med andre bokstaver. Lydbokser kan være til hjelp i den tidlige fasen av bokstavinnlæring. Lydboksen viser hvor mange språklyder ordet har, og bevisstgjør barnet ...
 • Vi lager hus

  27.04.2015 | Bok/hefte

  ...utfordring. Det er stor sannsynlighet for at du aldri har arbeidet med barn med denne funksjonshemningen tidligere. Vi har derfor utarbeidet en liten ”startpakke” til deg. Opplegget er laget på grunnlag av erfaringer ...