Søk | www.statped.no

Viser 851 - 860 av 986 treff.

 • Microsoft Office Lens

  02.09.2019 | App

  ...ta bilder av tekst og få den lest opp med funksjonen Engasjerende leser.  Microsoft Office Lens (tidligere Office Lens), fungerer som en skanner. Når du tar bilde av en tekst, gjør den teksten tilgjengelig ...
 • Språk og kommunikasjon

  30.01.2018 | Kapittel

  ...ved å vise symboler eller konkreter sammen med det du formidler verbalt.  Veiled de andre barna i barnehagen om hvordan de best kan kommunisere med barnet. La gjerne andre barn få bruke symboler til barnet ...
 • Repetere og forstå

  08.06.2018 | Kapittel

  ...autismespekteret har øvd på ord og omgrep saman med roboten. Dei har tidlegare fått intensiv språktrening i barnehagen. No forsøker prosjektet å finne ein god måte å vidareføre denne språktreninga på småtrinnet i skolen ...
 • Karsten og Petra kjører brannbil

  03.05.2016 | App

  Bildebok-app med norsk tegnspråk, tale og tekst. Karsten og Petra opplever mange nye ting når barnehagen besøker en brannstasjon. Barna får sitte i en brannbil, og jammen får de også stå i kurven når den ...
 • Hørende barn med døve foreldre (KODA / CODA)

  05.09.2016 | Artikkel

  ...tegnspråk og norsk. Der det er mulig, er det naturlig å legge til rette for eksempelvis å nytte barnehager der det måtte være søsken eller andre barn som nytter tegnspråk. Deltidsopplæring Nasjonalt senter ...
 • ALLE MED

  17.01.2017 | Nettressurs

  Digital versjon av observasjonsskjema ALLE MED til bruk i barnehagene. Alle Med er enkelt å bruke og lett å forstå. Alle Med gir et helhetlig bilde av barnet og hva det mestrer på en måte som foreldre ...
 • Innledning

  19.08.2021 | Kapittel

  Primærmålgruppa for denne ressursen er pedagogisk personale i grunnopplæringen, men også pedagoger i barnehagen vil kunne ha nytte av denne ressursen.
 • Forklaring

  18.09.2018 | Kapittel

  ...oversikt over at det snart er natt og barnet skal sove. At de samme situasjoner skjer hver dag i barnehagen, er en pedagogisk styrke som bør utnyttes. Rutiner gir trygghet og kan hjelpe til å danne forestillinger ...
 • Vi er laget

  07.02.2022 | Video

  (3) som er synshemmet. For å kunne lykkes er hun avhengig av tette og gode relasjoner til både barnehagen, foreldre og alle som er i nettverket. Hun får også viktig støtte fra Statped som bidrar med spisskompetanse ...
 • Guldal Lále

  21.11.2018 | App

  ...ordene du har lært tidligere, styrkes hukommelsen for ordene.  Tema: Her presenteres fire temaer og du skal knytte bilder sammen ved å høre på setninger. Ordene som brukes er brukt i tidligere øvelser.  Husk ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!