Til hovedinnhold
Viser 881–890 av 993 treff.
 • Investt – film om utvidet praksis i videregående skole

  09.11.2015 | Video

  ...praksis og skolen forsøker å kople sammen teori og det praktiske arbeidet.  Alexander Johansen slet tidligere på skolen både faglig og sosialt. Med utvidet praksis synes han det er lettere å lære fordi det ...
 • Vansker med flytende resonnering

  04.08.2023 | Kapittel

  ...til at de ofte har vansker med å: Se forbindelser mellom ulike områder i matematikkfaget Bruke tidligere lært kunnskap fleksibelt og i nye sammenhenger Skille vesentlig fra uvesentlig informasjon i oppgaver ...
 • 2.1 Hva er tegn-til-tale

  11.06.2024 | Kapittel

  ...tegn-til-tale:  Tegn-til-tale kan bidra til at små barn som enda ikke kan uttrykke seg muntlig, kan komme tidligere i gang med å uttrykke seg til sine omgivelser.  Tegn-til-tale kan være en inngangsport eller oppstart ...
 • Opplæring i å tolke taktile illustrasjoner

  04.12.2023 | Kapittel

  ...illustrasjonen, anbefales det å forberede eleven på hva illustrasjonen forestiller spørre om eleven har tidligere erfaringer med det som er avbildet knytte illustrasjonen til begreper om innhold, form og liknende ...
 • Fase 1. Ordinær og tilpasset opplæring

  04.08.2023 | Kapittel

  ...beherske enkelte tema i matematikk, for eksempel geometri, men streve med andre. Det må undersøkes så tidlig som mulig. Vi kan ikke bare se på eleven, men må undersøke opplæringen eleven har vært en del av ...
 • Samarbeidsplattformer

  26.02.2024 | Kapittel

  Vi vil i denne delen omtale bruk av Teams og bruk av  Google Workspace (tidligere G Suite) og Disk for datamaskin til samhandling ved bruk av skjermleserprogrammer. Skoler og arbeidsliv har tatt i bruk ...
 • Teknologitrender fra BETT-konferansen 2018

  02.03.2018 | Artikkel

  ...store leverandørene legger mer og mer vekt på tilgjengelighetsfunksjoner i sine løsninger. Vi har tidligere omtalt både Apple, Android og Cromebook. Microsoft presenterte på BETT et inkluderende fokus på ...
 • Gode instruksjonsfilmer

  15.03.2017 | Veileder

  ...for personer uten kognitive vansker. Veilederen kan brukes både av deg som ikke har laget film tidligere, og for deg som allerede er i gang med det. Veilederen er delt inn i 10 kapitler. Den tar for seg ...
 • Hvorfor er det viktig å jobbe med følelser?

  04.05.2015 | Kapittel

  ...grunnleggende. Samtaler om opplevelser og følelser kan også være et viktig bidrag, som ett av flere tiltak. Dersom barnet får hjelp til å gjenkjenne, bearbeide og formidle følelsene sine, kan det bidra til ...
 • Hvordan presentere stamming til klassen?

  02.06.2021 | Bok/hefte

  ...klassekameratene skal forholde seg til stammingen. Informasjon til klassen kan også være et godt tiltak for å forebygge erting og mobbing.  Det må samtidig understrekes at ikke alle opplever det som nødvendig ...