Til hovedinnhold
Viser 891–900 av 982 treff.
 • Teknologitrender fra BETT-konferansen 2018

  02.03.2018 | Artikkel

  ...store leverandørene legger mer og mer vekt på tilgjengelighetsfunksjoner i sine løsninger. Vi har tidligere omtalt både Apple, Android og Cromebook. Microsoft presenterte på BETT et inkluderende fokus på ...
 • Vansker med flytende resonnering

  04.08.2023 | Kapittel

  ...til at de ofte har vansker med å: Se forbindelser mellom ulike områder i matematikkfaget Bruke tidligere lært kunnskap fleksibelt og i nye sammenhenger Skille vesentlig fra uvesentlig informasjon i oppgaver ...
 • Fase 1. Ordinær og tilpasset opplæring

  04.08.2023 | Kapittel

  ...beherske enkelte tema i matematikk, for eksempel geometri, men streve med andre. Det må undersøkes så tidlig som mulig. Vi kan ikke bare se på eleven, men må undersøke opplæringen eleven har vært en del av ...
 • Taktile illustrasjoner

  21.06.2023 | Kapittel

  ...å oppfatte helheten. Bilde av hus 2 Elevens utbytte av taktile illustrasjoner avhenger også av tidligere erfaring og opplæring i å tolke taktile uttrykk. Når man bruker taktilsansen, kan man kun ha fokuset ...
 • Gode instruksjonsfilmer

  15.03.2017 | Veileder

  ...for personer uten kognitive vansker. Veilederen kan brukes både av deg som ikke har laget film tidligere, og for deg som allerede er i gang med det. Veilederen er delt inn i 10 kapitler. Den tar for seg ...
 • Hørselstap

  29.10.2021 | Kapittel

  ...nettsider.  I opplæringssituasjonen kan nedsatt hørsel være en utfordring. Informasjon om tilretteleggingstiltak for barn med hørselstap som tar sikte på å sikre god kommunikasjon og deltakelse finner du ...
 • Åpne landskap

  20.06.2016 | Kapittel

  ...forstyrrende, vi kaller det for visuell støy, og er en støy som kan ødelegge konsentrasjonen for mange. Tiltak Dele åpne landskap med skillevegger  Å bruke skillevegger kan være ett alternativ for å skjerme av ...
 • Hvordan presentere stamming til klassen?

  02.06.2021 | Bok/hefte

  ...klassekameratene skal forholde seg til stammingen. Informasjon til klassen kan også være et godt tiltak for å forebygge erting og mobbing.  Det må samtidig understrekes at ikke alle opplever det som nødvendig ...
 • Tilrettelegging for deltakelse

  19.03.2022 | Kapittel

  ...for eksempel gruppearbeid.  Her er det viktig at lærer legger til rette for deltakelse. Aktuelle tiltak ved gruppearbeid kan være: Lærer «skreddersyr» gruppesammensetningen. Hvem fungerer eleven best sammen ...
 • Hvorfor er det viktig å jobbe med følelser?

  04.05.2015 | Kapittel

  ...grunnleggende. Samtaler om opplevelser og følelser kan også være et viktig bidrag, som ett av flere tiltak. Dersom barnet får hjelp til å gjenkjenne, bearbeide og formidle følelsene sine, kan det bidra til ...