Søk | www.statped.no

Viser 901 - 910 av 986 treff.

 • Muligheter – utviklende og glade dager når eleven har multifunksjonshemming

  30.03.2016 | Artikkel

  ...i ulikt organiserte skoletilbud. Vi håper at leseren sitter igjen med en større forståelse for barnehagens og skolens oppgave overfor denne viktige gruppen etter å ha lest boka. Turid Horgen mfl ...
 • Syn og teknologi

  09.06.2016 | Artikkel

  Førskolealder Vi må tilrettelegge slik at barn i førskolealder med synshemninger kan delta i aktiviteter i barnehagen og i fritiden. Hjelpemidler som lydbokspiller og forstørrende TV, kan fremme inkludering, utvikling ...
 • Utviklingshemming og tilrettelegging

  03.10.2021 | Artikkel

  Barnehagens og skolens oppgave er å gi barn, unge og voksne med utviklingshemming et pedagogisk tilbud som er tilrettelagt for deres forutsetninger, og av samme kvalitet som det som gis andre. Skal elever ...
 • Leservisning

  05.10.2021 | Kapittel

  Skjul leservisning, eller på tilbakeknappen for å gå til forrige side.   Som vi har vært inne på tidligere anbefaler vi at du setter på leservisning før du velger Les opp skjerm når du ønsker å få nettsider ...
 • Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand

  27.06.2017 | Artikkel

  ...benevnelsen Spicheren UiA. Merk at nå er også studieretningene for klassisk og rytmisk musikk (det tidligere Musikkonservatoriet) lokalisert på Gimlemoen i Sigurd Køhns hus (K-bygget). Bil Fra vest: Følg E39 ...
 • Den bimodale tospråklige utviklingen

  24.06.2016 | Artikkel

  ...essensiell betydning for barnets helhetlige utvikling. Hjernen er predisponert for språk og må stimuleres tidlig. Barn utnytter alle sanser til språkdanning. Barns hjerne har kapasitet til å tilegne seg / lære ...
 • Oversikt over språknivåene

  08.06.2016 | Artikkel

  ...ord: Stopp, gå, det, vil mer, hjelp, vil drikke saft/juice. Språknivå: litt øvet Bygger fraser og tidlige setninger og lærer mer om grammatikk og setningsstruktur.  Barnet kombinerer ord i en meningsfull ...
 • Stamming og digital undervisning

  15.04.2021 | Artikkel

  ...det grunn til å drøfte dette med eleven selv, foresatte og elevens logoped. Dersom eleven ikke tidligere er meldt til logoped kan det være grunn til å vurdere behov for å opprette et slikt samarbeid. Du ...
 • IVAS - informasjons-og kommunikasjonsverktøy

  27.01.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...inspirasjon og hente ut spørsmål du ønsker utdypet. Unni Andersen og Ellen Kleven IVAS har tidligere vært utgitt av Statped (2009, 2012 og 2015). IVAS 2019 er revidert og utgitt av SPISS.
 • Deltakelsesfokusert IOP-mal tilpasset elever med omfattende og kombinerte lærevansker

  28.11.2016 | Veileder

  ...egenomsorg Med noen tilpasninger kan IOP-en også brukes som individuell utviklingsplan (IUP) i barnehager. Knut Slåtta Statped ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!