Til hovedinnhold
Viser 911–920 av 992 treff.
 • Tilrettelegging for deltakelse

  19.03.2022 | Kapittel

  ...for eksempel gruppearbeid.  Her er det viktig at lærer legger til rette for deltakelse. Aktuelle tiltak ved gruppearbeid kan være: Lærer «skreddersyr» gruppesammensetningen. Hvem fungerer eleven best sammen ...
 • Hørselstap

  29.10.2021 | Kapittel

  ...nettsider.  I opplæringssituasjonen kan nedsatt hørsel være en utfordring. Informasjon om tilretteleggingstiltak for barn med hørselstap som tar sikte på å sikre god kommunikasjon og deltakelse finner du ...
 • Hvorfor følger han ikke med på det jeg sier?

  04.08.2023 | Kapittel

  ...har språkforstyrrelse (2016). Sameksistensen kan påvirke både hvordan vansken opptrer og respons på tiltak, men det er uklart hvilken relasjon det er mellom språkforstyrrelsen og oppmerksomhetsvansken. For ...
 • Hvorfor kan ikke jeg få bruke hodet? Rapport om eksamen, obligatoriske prøver og vurdering for elever med behov for ASK

  26.02.2020 | Veileder

  ...rettigheter og muligheter, for mer kompetanse om ASK, læring og utvikling. Når det gjelder løsninger og tiltak knyttet til eksamen, peker rapporten på nødvendigheten av å endre forskriften til opplæringsloven ...
 • Tolking, hva er det?

  27.10.2021 | Nettressurs

  En nettressurs om Krølle som møter tolk i barnehagen. Hvorfor har vi tolk, og hva er egentlig tolking? Krølle er 4 år, og han har nedsatt hørsel. I barnehagen snakker de både tegnspråk og norsk. Det hender ...
 • Statpedundersøkelsen 2022 - kvalitativ del

  27.02.2023 | Publikasjon

  ...kompetanseløftet i barnehager og skoler. PPT er ofte usikre på hvordan de skal få til inkludering i praksis, og hvordan de skal bidra med kompetanseheving ute i skoler og barnehager. Alle kommuner behøver ...
 • Hvordan gjør vi det i hverdagen?

  07.09.2022 | Kapittel

  En metode som passer for en person, fungerer ikke nødvendigvis for en annen. Men som beskrevet tidligere er betingelsene for læring ulik. Eksempel på aktivitet   ...
 • Av- og påkledning

  07.09.2022 | Kapittel

  Under av- og påkledning får barnet mange ulike erfaringer. Start tidlig med å øke kroppsbevissthet og ha små forventninger. Dette kan gjøres ved å benevne barnets kroppsdeler når de berøres og fortell ...
 • Tolk i familien

  24.04.2023 | Kapittel

  ...være avhengig av foreldre, søsken eller andre som kan bistå med å tolke. Vi har vært inne på det i tidligere moduler, direkte kommunikasjon er alltid det beste. Det er ikke slik at man må kommunisere via tolk ...
 • Sensory Light Box

  10.05.2016 | App

  ...opprinnelig laget for barn med autisme og komplekse utviklingshemminger, men passer for alle som er på et tidlig utviklingstrinn og har behov for å opparbeide en forståelse av forholdet mellom årsak og virkning ...