Søk | www.statped.no

Viser 931 - 940 av 986 treff.

 • Laget rundt eleven

  18.05.2021 | Kapittel

  ...stort ubehag ved å ha elever som utvikler alvorlig skolefravær. Skolene forteller om mange ulike tiltak som har vært forsøkt over tid, uten at eleven klarer å møte opp. PP-tjenestens rolle PP-tjenesten ...
 • Kartlegging

  08.06.2021 | Kapittel

  ...skolefraværet er viktig for å kunne sette inn gode tiltak. Skolefravær hos elever med nevroutviklingsforstyrrelser har alltid flere årsaker. For å treffe med riktige tiltak må man ha et helhetlig bilde av elevens ...
 • Leseutvikling

  01.07.2020 | Artikkel

  Spesialpedagogisk leseopplæring – en veileder  Veilederen handler om "Helhetslesing – en ramme om metodiske tiltak i spesialpedagogisk lese- og skriveopplæring". Hva er lesing Vigdis Refsahl ...
 • Tourettes syndrom og sameksisterende tilstander

  18.10.2021 | Kapittel

  ...elevene og hva som er vanskelig for dem i skolehverdagen, har stor betydning for tilrettelegging og tiltak. Under ses en figur som illustrerer hvordan ulike diagnoser og vansker kan være tilstede hos mennesker ...
 • Bruk av multimodale lesemedier, en studie av 11 elever som er sterkt svaksynte, på grunnskolens mellom- og ungdomstrinn i Norge

  12.02.2019 | Artikkel

  ...leseferdigheter. Nye begreper utledes og kriterier for anbefalinger av lesemedier foreslås. Det skisseres tiltak for utvikling og tilførsel av synsfaglig kompetanse til skole og hjem samt tematikk for forskning ...
 • Lesevansker og dysleksi

  20.06.2016 | Artikkel

  ...oppdages dette sent fordi hørselstapet lenge får skylden for lesevanskene. Dermed kommer de nødvendige tiltakene sent i gang sammenliknet med det som skjer rundt normalt hørende dyslektikere. Det er derfor viktig ...
 • Introduksjon

  17.06.2022 | Kapittel

  ...som har afasi (ervervede språk- og kommunikasjonsvansker etter skade i hjernen). Bakgrunnen for tiltaket var at det her i landet er utgitt lite materiell som er spesielt beregnet til bruk i undervisning ...
 • Oppsummering av trinnene i lekemetoden

  19.02.2019 | Kapittel

  ...styrker det selvfølelsen og gir et godt bidrag til god psykisk helse. Det psykososiale miljøet i barnehagen tilpasses alle barn. Det er i leken barna finner sine venner. For barn er deltagelse i lek det ...
 • Opplevelse av mestring

  07.09.2022 | Kapittel

  ...at det lærte skal bli automatisert og utføres uten for mye tankevirksomhet. I Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver (2017) står det at barn skal få utfordringer tilpasset sine erfaringer, interesser ...
 • Lydutjevningsanlegg

  20.06.2016 | Kapittel

  De siste årene har teknisk utstyr blitt tilgjengelig i stadig flere barnehager og klasserom. Utstyret kalles lydutjevningsanlegg og består av høyttalere, lærer- og elevmikrofoner. Avhengig av rommets utforming ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!