Søk | www.statped.no

Viser 941 - 950 av 986 treff.

 • Opplevelse av mestring

  07.09.2022 | Kapittel

  ...at det lærte skal bli automatisert og utføres uten for mye tankevirksomhet. I Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver (2017) står det at barn skal få utfordringer tilpasset sine erfaringer, interesser ...
 • Oppsummering av trinnene i lekemetoden

  19.02.2019 | Kapittel

  ...styrker det selvfølelsen og gir et godt bidrag til god psykisk helse. Det psykososiale miljøet i barnehagen tilpasses alle barn. Det er i leken barna finner sine venner. For barn er deltagelse i lek det ...
 • Padlet

  23.05.2019 | App

  ...tekst, bilder, videoer og lydklipp. Tavlene kan lagres så du eller elevene kan hente frem igjen tidligere innspill.  Padlet Padlet kan brukes i alle fag og egner seg spesielt til aktivering av forkunnskaper ...
 • Leselist

  04.09.2019 | Kapittel

  ...punkt 8 under. De fleste med litt erfaring vil greit kunne lese 8-punkt, og det er fint om eleven tidlig vender seg til å lese datapunktskrift. Du finner valget Litterær 6 punkt under Punkt > Tegnpresentasjon ...
 • Rapporterte vennskap blant elever som bruker ASK

  10.07.2017 | Artikkel

  ...negative utviklingen av vennskap ble knyttet til økte forskjeller i funksjonsnivå, avslutning av tidligere vennerelasjoner og konflikter eller intriger med andre elever. Referanser Berndt, T. J., og McCandless ...
 • Marginalisering av elever som bruker ASK

  10.07.2017 | Artikkel

  ...norske offentlige skolen at flere elever med særskilte behov tilbringer mer tid utenfor klassen enn tidligere, og de blir mer marginalisert dess eldre de blir. Selv om det ikke er enighet om én felles definisjon ...
 • Kontrastiv undervisningsmetodikk

  02.04.2018 | Artikkel

  ...del grunnleggende grammatiske begreper og dermed kan være med og snakke om språk. Dette kan læres tidlig ved å bruke riktig terminologi og gjennom lek. Som et eksempel kan leker som Mitt skip er lastet ...
 • Utvikling av skriveferdigheter hos hørselshemmede førskolebarn

  27.07.2017 | Artikkel

  ...til norske språklyder.  Denne artikkelen er tilrettelagt fra "Veiene", Pritchard & Zahl 2013.  I barnehagen kan man stimulere og oppmuntre det hørselshemmede barnet slik at det står godt rustet til å påta ...
 • SATS og SPRÅK 4 på sørsamisk

  08.01.2016

  ...nå er oversatt og tilpasset til sørsamisk som et svært nyttig redskap for både helsestasjonen og barnehagen til å følge opp sørsamiskspråklige barns språkutvikling. Språkkartleggingen er finansiert av Sametinget ...
 • Prowise Presenter

  16.09.2019 | App

  ...eller delta gjennom ProConnect på en du har opprettet Lag digitale historier i samlingsstund i barnehagen. Under verktøy kan du legge inn bakgrunner, symboler og lyder Målingsverkøyene er fine å bruke ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!