Til hovedinnhold
Viser 951–960 av 1003 treff.
 • Flerspråklighet skaper ikke språkforstyrrelser

  04.08.2023 | Kapittel

  ...barn/elev har språkforstyrrelser eller bare har lite erfaring med andrespråket, spesielt dersom de er tidlig i andrespråksutviklingen. Språklig læring er avhengig av gode språklige erfaringer. Derfor er det ...
 • IVAS - informasjons-og kommunikasjonsverktøy

  27.01.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...inspirasjon og hente ut spørsmål du ønsker utdypet. Unni Andersen og Ellen Kleven IVAS har tidligere vært utgitt av Statped (2009, 2012 og 2015). IVAS 2019 er revidert og utgitt av SPISS.
 • Leservisning

  05.10.2021 | Kapittel

  Skjul leservisning, eller på tilbakeknappen for å gå til forrige side.   Som vi har vært inne på tidligere anbefaler vi at du setter på leservisning før du velger Les opp skjerm når du ønsker å få nettsider ...
 • TegnSkatter

  19.05.2020 | Konkret materiell

  ...egner seg for alle som liker å leke, lære og som har en liten sjørøver i magen. Vi har hatt både barnehagen og småskoletrinnet i tankene da vi lagde matta. TegnSkatter retter seg både til tegnspråklige barn ...
 • Laget rundt eleven

  18.05.2021 | Kapittel

  ...stort ubehag ved å ha elever som utvikler alvorlig skolefravær. Skolene forteller om mange ulike tiltak som har vært forsøkt over tid, uten at eleven klarer å møte opp. PP-tjenestens rolle PP-tjenesten ...
 • Kartlegging

  08.06.2021 | Kapittel

  ...skolefraværet er viktig for å kunne sette inn gode tiltak. Skolefravær hos elever med nevroutviklingsforstyrrelser har alltid flere årsaker. For å treffe med riktige tiltak må man ha et helhetlig bilde av elevens ...
 • Milde hørselstap – er det så farlig? (tekstversjon)

  12.08.2019 | Artikkel

  ...seg hvem som sier hva. Kanskje vurdere mindre grupper? Cliff:  – Her var det mange gode forslag på tiltak. Olve og Kaja har også noen egne tips. Olve:  – Spør meg om jeg har fått med meg det som har blitt ...
 • Tourettes syndrom og sameksisterende tilstander

  18.10.2021 | Kapittel

  ...elevene og hva som er vanskelig for dem i skolehverdagen, har stor betydning for tilrettelegging og tiltak. Under ses en figur som illustrerer hvordan ulike diagnoser og vansker kan være til stede hos mennesker ...
 • My Very Hungry Caterpillar AR

  27.06.2018 | App

  ...sommerfugl. Appen kan brukes i barnehagen, av foreldre og barn. Video Videoen er laget av StoryToys. Appen kan brukes som utgangspunkt for språkstimulering i barnehagen og småskolen. Det er ingen opplesning ...
 • Vennskap blant elever som bruker ASK på 1.– 4. trinn

  02.06.2017 | Prosjekt

  ...har liten forskningsbasert kunnskap om vennskap blant elever som bruker ASK. Publikasjoner fra tidligere forskning rapporterer at barn som bruker ASK, har et annerledes og dårligere grunnlag for å etablere ...